Ziekteverzuim bij politie neemt toe

Ziekteverzuim bij politie neemt toe

Ziekteverzuim bij politie neemt toe

Print
Personeelsleden van de federale en lokale politie waren in 2010 820.307 dagen afwezig wegens ziekte (ziekteverloven omwille van arbeidsongeval of zwangerschap niet inbegrepen). Dat zijn er meer dan in 2009 (799.967).

In percentages uitgedrukt steeg het ziekteverzuim in 2010 van 6,25 tot 6,40 procent. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open Vld) op een schriftelijke vraag van Dirk Claes (CD&V).

Het ziekteverzuim in percentages uitgedrukt was in 2010 het hoogst in Wallonië (7,56 procent), gevolgd door Brussel (6,51 procent) en Vlaanderen (5,57 procent). Terwijl het ziekteverzuim in Brussel vorig jaar nagenoeg stabiel bleef (6,50 procent in 2009), deed er zich zowel in Wallonië als Vlaanderen (respectievelijk 6,25 en 5,30 procent in 2009) een stijging voor.

Maatregelen

"Verschillende maatregelen werden reeds genomen om het absenteïsme tegen te gaan. Zo werd de medische controle geoptimaliseerd. Er werden tevens initiatieven genomen om de persoonsleden meer adequaat te begeleiden op psychosociaal en medisch vlak en de fysieke conditie op peil te houden. Er werden ook specifieke opleidingen gevolgd met betrekking het bestrijden van absenteïsme", aldus Turtelboom.

Foto Photonews

.

Nu in het nieuws