Bedreigde getuigen worden beter beschermd

Bedreigde getuigen worden beter beschermd

Bedreigde getuigen worden beter beschermd

Print
Bedreigde getuigen bestaan niet alleen in tv-feuilletons, maar ook in het echt. Het gaat om mensen die zware maffiabazen aan de galg hebben gepraat en die beschermd worden door justitie. Ze krijgen een nieuwe identiteit en gaan elders leven. Zo waren er in 2008 14. Over deze mensen bestond al een wet sinds 7 juli 2002, maar de praktijk wees uit dat die vele gaten bevatte.

De Kamer keurt straks een wet goed, waardoor deze getuigen beter beschermd worden.

* De politiediensten die instaan voor de beschermde getuigen zullen zelf beschermd worden. Ook zij zullen een fictieve identiteit en een fictieve autonummerplaat kunnen krijgen, omdat het risico bestaat dat de georganiseerde misdaad na verloop van tijd weet wie die politiemensen zijn en dat ze die kan gaan bedreigen.

* De beschermde getuige zal in de toekomst een “contactadres” krijgen. Daar moet hij niet meer wonen, maar zal alleen zijn correspondentie toekomen.

* De beschermde getuige zal een “tijdelijke nieuwe identiteit” krijgen in afwachting van zijn definitieve vestiging ergens anders onder een definitieve nieuwe identiteit. Deze tijdelijke nieuwe identiteit maakt het mogelijk dat de getuige onder die naam in het rijksregister wordt ingeschreven en een identiteitskaart en een rijbewijs kan krijgen. Maar onder zijn tijdelijke identiteit kan de beschermde getuige niet huwen, hij kan ook geen nieuwe kinderen aangeven of huizen kopen.

* De procedure om de identiteit van de getuige definitief te wijzigen wordt verbeterd. Er zullen minder personen bij betrokken zijn, zodat minder mensen weten dat de getuige een andere identiteit heeft gekregen.

JDW

.

Nu in het nieuws