Kristiaan Borret blijft stadsbouwmeester tot 2016

Kristiaan Borret blijft stadsbouwmeester tot 2016

Kristiaan Borret blijft stadsbouwmeester tot 2016

Print
Antwerpen - Kristiaan Borret trad op 15 mei 2006 in dienst als stadsbouwmeester van Antwerpen. Hij kreeg een mandaat van vijf jaar. Het Antwerpse stadsbestuur besliste inmiddels om Borret een nieuw mandaat te geven van vijf jaar. De tweede mandaatsperiode is nu gestart en loopt tot 2016.

Het is de taak van een stadbouwmeester om te waken over de kwaliteit van wat er gebouwd wordt. Een goede architectuur en stadsontwikkeling zorgen voor een aangename woon- en werkomgeving.

Stadsbouwmeester Kristiaan Borret rondde zopas zijn eerste mandaat van vijf jaar af. Hij werkt nu aan de beleidsnota voor de periode 2012-2016 die in het najaar zal worden voorgesteld.

Taken van een stadsbouwmeester in Antwerpen

De stadsbouwmeester adviseert vanuit een onafhankelijke positie het college en ondersteunt de stedelijke diensten met het oog op maximale ruimtelijke kwaliteit. Hij draagt zorg voor een goede keuze van ruimtelijke ontwerpers (architecten, stedenbouwkundigen, landschapsontwerpers,…) voor alle stedelijke projecten. Hij waakt ook over de ruimtelijke kwaliteit van private bouwprojecten bij het verlenen van stedenbouwkundige vergunningen.

In binnen- en buitenland draagt de stadsbouwmeester het ruimtelijke beleid van Antwerpen uit. Hij is ook lid van de welstandscommissie, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) en interne overlegstructuren. Verder organiseert hij studiedagen en publieksgerichte evenementen.

Niet alleen stedelijke diensten en het OCMW doen een beroep op de stadsbouwmeester. Ook dochterorganisaties (bv. AG VESPA, het Gemeentelijk Havenbedrijf), andere overheden die in Antwerpen actief zijn (bv. sociale huisvestingsmaatschappijen) en particulieren (bv. projectontwikkelaars) roepen zijn deskundigheid in.

.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio