Seks & Relaties

Hoffelijke man is seksist

Print

Hoffelijke man is seksist

Mannen die hoffelijk willen zijn door de deur open te houden, een zware boodschappentas dragen of de stoel voor een vrouw wegschuiven, maken zich schuldig aan seksisme. Dat is de conclusie van de psychologen Julia Becker en Janet Swim.

Mannen die denken hun goede kant te tonen bij het openhouden van een deur voor een vrouw slaan die in de toekomst best voor haar neus dicht. Volgens enkele psychologen zorgt die hoffelijkheid er namelijk voor dat het seksisme in stand blijft gehouden. "En het seksisme wordt alleen maar door de vrouwen zelf versterkt omdat die niet reageren op deze subtiele onderdrukking", aldus Becker en Swim.

Ook cadeaus zijn uit den boze. Zeker wanneer ze gepaard gaan met affectie. Volgens de psychologen zorgt dat ervoor dat vrouwen als het zwakke geslacht worden gezien, die moeten worden getroost of geëerd met een bloemetje.

Beeld: Photonews

NIET TE MISSEN