1 op de 4 kerken krijgt nieuwe bestemming

Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) gaat op zoek naar een nieuwe bestemming voor leeggelopen parochiekerken. Volgens Thomas Coomans, expert van de K.U.Leuven, gaat het om 500 van de 2.000 kerken die eigendom zijn van de overheid of kerkfabriek.

ikerremans

Thomas Coomans, hoofddocent van het departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening aan de K.U.Leuven, verwacht dat een nieuwe bestemming voor de kerken zich binnen de tien jaar opdringt omdat de kosten voor het onderhoud nu te zwaar wegen op de gemeentebesturen.

Vooraleer een herbestemming gebeurt, moet een kerk door de bisschop onttrokken worden aan erediensten. In het verleden werden al privékapellen en privékerken van kloosters verkocht en die kregen een nieuwe bestemming als hotel, concertzaal en frituur.

Monument

Coomans pleit ervoor dat de parochiekerken niet geprivatiseerd worden, maar een nieuwe publieke invulling krijgen, bijvoorbeeld als postkantoor of lokaal voor Kind en Gezin. 600 van de 2.000 parochiekerken die Vlaanderen rijk is, zijn beschermd als monument en mogen niet zomaar grondig verbouwd, laat staan gesloopt worden. Een onderverdeling in kantoren of zalen zou volgens Coomans de beste oplossing zijn.

Geert Bourgeois, Vlaams minister van Erfgoed en Binnenlands Bestuur, werkt momenteel aan een nota over de toekomst van de parochiekerken en kerkfabrieken, die hij voor het zomerreces aan de Vlaamse regering wil voorleggen. Een van zijn aanbevelingen wordt om de lokale gemeentebesturen te doen kiezen welke kerken op hun grondgebied in aanmerking komen voor ontwijding, herbestemming of eventueel verdwijning.

KMA