Pensioenbonus wordt met jaar verlengd

De pensioenbonus wordt wellicht met een jaar verlengd. Het voorstel daartoe is alvast gestemd in de Kamercommissie Sociale Zaken. Daarmee reageert het parlement op een oproep van de ombudsman voor de pensioenen.

jvangeyte

De ombudsman trok eerder dit jaar aan de alarmbel. De pensioenbonus die werd ingevoerd om mensen langer aan de slag te houden, zou de oudere werknemers de komende maanden wel eens kunnen aanzetten hebben om juist integendeel sneller hun pensioen aan te vragen. Eind 2012 loopt de bonus immers af als er geen verlenging zou komen.

Waarover gaat het?

De pensioenbonus werd ingevoerd in het kader van het Generatiepact. Bedoeling was om de mensen langer aan het werk te houden. In dat geval blijf je sociale bijdragen betalen en vraag je nog geen pensioen op.

In ruil voor dat langer werken krijg je vanaf de effectieve pensionering per dag dat je langer hebt gewerkt 2,1648 euro extra en dat levenslang. Je begint de pensioenbonus op te bouwen in het jaar waarin je 62 wordt of het jaar waarin je een beroepsloopbaan van 44 jaar hebt. De periode eindigt op het einde van het jaar waarin je 65 wordt, tenzij je dan nog geen beroepsloopbaan van 45 jaar hebt.

Iemand die drie jaar pensioenbonus opbouwt, krijgt zo een extraatje van 168,85 euro per maand. Behoorlijk wat als je weet dat het gemiddeld pensioenbedrag van een werknemer op 952,94 euro uitkomt.

Wat is het probleem?

De pensioenbonus werd ingevoerd op 1 januari 2007 en dat voor zes jaar. Hij loopt dus tot eind 2012.

Dit maakt een heel verschil voor wie in die periode met pensioen wil gaan. "We hebben een simulatie gemaakt voor iemand die op 1 januari 2013 na 45 jaren beroepsloopbaan met pensioen gaat en dan 1.024,98 euro pensioen zou trekken. Gaat die een maand vroeger, dan heeft hij maar 44 jaren beroepsloopbaan. Zijn pensioen wordt dan herleid naar 1.002,20 euro per maand. Maar hij krijgt wel een pensioenbonus voor 47 maanden (het jaar van de 62ste verjaardag tot en met november 2012) wat hem op jaarbasis een extraatje oplevert van 2,1648 euro x 47 maanden x 26 dagen of 2.645,39 euro. Dat geeft 220,45 euro per maand. Wat het totale maandbedrag brengt op 1.222,65 euro", zei ombudsman Van Der Steen toen.

Een maand vroeger met pensioen gaan, brengt in dit geval levenslang 197,67 euro meer op.

Spoed

De pensioenombudsman riep het parlement op om snel duidelijkheid te brengen. Die zit er intussen aan te komen. In de Kamercommissie Sociale Zaken werd vandaag het wetsvoorstel van CD&V volksvertegenwoordiger Sonja Becq terzake gestemd. Het verlengt de pensioenbonus met 1 jaar na 1 december 2012. Het voorstel moet nu nog naar de plenaire vergadering.

Normaal gezien worden de maatregelen van het generatiepact eind 2011 geëvalueerd. Maar dit was volgens Becq te laat om de pensioenbonus te verlengen. Kandidaat-gepensioneerden beslissen immers een jaar op voorhand om te stoppen.

JVG

Vastgoed

Jobs in de regio