Negen relschoppers krijgen huisarrest

Negen amokmakers die betrokken waren bij de rellen op de Turnhoutsebaan afgelopen weekend krijgen twee weken tot een maand huisarrest. Antwerps burgemeester Patrick Janssens (sp.a) benadrukt dat dit preventieve maatregel is om de rust te bewaren.

Sacha Van Wiele

Ondertussen werd ook duidelijk dat 21 van de 28 bestuurlijk aangehouden relschoppers ouder dan 18 jaar zijn. Zij krijgen allemaal een gemeentelijke administratieve sanctie van 125 tot 250 euro. Bij de minderjarigen komt daar nog eens 100 euro combitax bovenop.

Schadefonds

Mensen die schade ondervonden door de rellen in de nacht van 16 op 17 april 201l, van 20 op 21 april 201l, van 3 op 4 juni 2011 en van 4 op 5 juni 2011 naar aanleiding van verschillende voetbalwedstrijden, kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen uit het schadefonds.

Er werden reeds pv's opgemaakt waarin aangifte van schade werd gedaan. Deze mensen ontvangen een persoonlijke brief om hen te informeren over de mogelijkheid om op het schadefonds een beroep te doen. Binnen de door politie bepaalde zone, krijgen alle buurtbewoners ook een brief in de bus.

Wie schade leed moet een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen met daarop onder meer een prijsberekening door een aannemer of vakman en het nummer van het proces-verbaal of een kopie van de aangifte van de aanvraag tot schadevergoeding. Je moet ook verklaren dat de schade niet of onvoldoende verzekerd is.

Het schadefonds biedt een herstelvergoeding in afwachting van de vergoeding door de daders. De mogelijkheid om een schadefonds op te richten bestaat in Antwerpen al sinds 2004 en heeft betrekking op schade door vandalisme van collectieve aard, zoals bij rellen en al dan niet toegestane manifestaties op het grondgebied van Antwerpen.

SVW, B

Foto: BFM

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio