Verkeerslichten op drukste rotonde

Niet alleen de elf geplande verkeersknooppunten in Geel krijgen verkeerslichten. Dat gebeurt ook met de drukste rotonde van de Antwerpseweg met de Ringlaan.

iwagemans

Om het verkeer in en rond Geel niet hopeloos vast te zetten tijdens de twee superwerven van de fly-over en de noord-zuidverbinding, worden elf kruispunten vanaf augustus uitgerust met verkeerslichten. Aan dat lijstje voegt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) nu nog een twaalfde kruispunt toe: de rotonde aan IOK en Oké op de kruising van de Antwerpseweg met de Ring.

Rotonde was pas heringericht

Op zijn zachtst gezegd een eigenaardige beslissing, want die rotonde werd enkele jaren geleden nog heringericht. De grote rotonde verdwijnt en wordt vervangen door een kruispunt dat geregeld wordt door lichten. De twee bypasses tussen de Antwerpseweg en de Ringlaan blijven in het nieuwe verkeerssysteem behouden.

Door de late beslissing van het AWV kan dit kruispunt nog niet samen met de elf andere punten aangepast worden.

HANS OTTEN

Foto: Bert De Deken

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Jobs in de regio