Carl Devlies belooft Di Rupo 1 miljard euro uit fraudebestrijding

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding Carl Devlies (CD&V) kan voor minstens één miljard euro zorgen bij de noodzakelijke sanering van ons land. Hij overhandigt formateur Elio Di Rupo woensdagnamiddag twaalf bouwstenen voor een efficiënte fraudebestrijding.

ikerremans

Devlies stelt concrete maatregelen voor, zoals de koppeling van de verkeersboetes met de belastingen, waarbij achterstallige boetes kunnen afgehouden van de tegoeden die men van de fiscus zou terugkrijgen of bijgeteld bij wat de belastingplichtige moet bijbetalen.

Kassasysteem

In het pakket zitten ook de versoepeling van het bankgeheim, de invoering van een klokkenluidersregeling om corruptie tegen te gaan, en speciale aandacht voor fraudegevoelige sectoren. Voor Devlies moet ook de invoering van een geregistreerd kassasysteem in de horeca haar steentje bijdragen. Consultant Deloitte schat de opbrengst op 230 miljoen.

De staatssecretaris wijst erop dat zijn voorstellen gesteund worden door de administratie, politie en justitie. Hij zal bij zijn bezoek aan de formateur overigens vergezeld worden door topambtenaren van Financiën, Sociale Zaken, Justitie en Politie.

Devlies wil dat zijn opvolger de topambtenaren kan aansturen. Nu is de staatssecretaris afhankelijk van de goodwill van de bevoegde minister. De bevoegde minister of staatssecretaris heeft ook nood aan administratieve ondersteuning, onder meer door detachering vanuit andere departementen.

Foto Photo News

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER