Mag een werkloze zetelen in de raad van bestuur?

In beginsel kan geen werkloosheidsuitkering worden uitgekeerd door de RVA aan een werkloze die arbeid verricht. Deze basisregel lijkt op eerste zicht glashelder en billijk. Maar is dit te combineren met een bestuursmandaat in een bedrijf?

jvangeyte

De RVA zal in principe geen problemen hebben met een werkloze die tijdens zijn werkloosheid verbouwingswerken verricht aan zijn privé-woning. Dit weliswaar om het eigen comfort te verhogen en dus niet met het doel om die woning te verkopen of te verhuren.

Minder evident wordt het als men als werkloze één of ander bestuursmandaat heeft opgenomen. Als het een bezoldigd bestuursmandaat is in een vennootschap dan wordt onverbiddelijk geoordeeld dat dit het recht op werkloosheidsuitkeringen aantast.

Maar ook als een werkloze een onbezoldigd bestuursmandaat heeft opgenomen komen de werkloosheidsuitkeringen in gedrang. Zelfs als men dit bestuursmandaat als vriendendienst heeft opgenomen om er voor te zorgen dat men voldoende bestuurders heeft in een vennootschap.

Tot einde van 2004 oordeelde men zelfs dat er hier een onweerlegbaar vermoeden van beroepsactiviteit speelde en mocht de werkloze zelfs niet eens bewijzen dat hij in werkelijkheid dit bestuursmandaat niet uitoefende.

Sinds een arrest van het Grondwettelijk Hof van 3 november 2004 kan een werkloze wel ontsnappen aan het verlies van werkloosheidsvergoedingen indien hij een dubbel bewijs levert. Ten eerste moet men bewijzen dat de bestuursactiviteit niet effectief uitoefent. Dit kan bijvoorbeeld aangetoond worden door het feit dat men als afwezig staat gemeld in diverse verslagen van de raad van bestuur. Ten tweede moet worden aangetoond dat men op geen enkele wijze voordeel kan halen uit deze activiteit doordat men geen enkel belang heeft in die vennootschap. Dit is bijvoorbeeld het geval als men geen enkel aandeel heeft in de vennootschap waarin men een bestuursmandaat heeft opgenomen.

Het moge hoe dan ook duidelijk zijn dat het opnemen van een kosteloos mandaat niet zo onschuldig is als het op eerste zicht lijkt. Andere beletsels voor het toekennen van werkeloosheidsuitkeringen zijn, bijvoorbeeld: sportieve prestaties die met kostenvergoedingen en wedstrijdpremies vergoed worden, mandaat als syndicus in een appartementsgebouw waarin men zelf eigenaar is..

Filip Tilleman

Advocaat

Tilleman van Hoogenbemt, Antwerpen

Nu in het nieuws