46 klachten tegen modellenbureaus in 14 maanden

46 klachten tegen modellenbureaus in 14 maanden

46 klachten tegen modellenbureaus in 14 maanden

Print
Tussen januari 2010 en maart 2011 heeft de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie in totaal 46 klachten ontvangen tegen drie modellenbureaus.

Tegen twee bureaus werd een proces-verbaal opgesteld dat overgemaakt is aan het parket, één onderzoek is nog lopende.

Dat blijkt uit het antwoord van minister van Economie Vincent Van Quickenborne op een schriftelijke vraag van Bert Anciaux (foto, sp.a).

Aanleiding voor de vraag van Anciaux was de berichtgeving over klachten van jongens en meisjes, over misbruik en uitbuiting door de zaakvoerders van modellenbureaus.

Volgens Van Quickenborne slaan de klachten slechts op een klein segment van de sector, zodat hij geen noodzaak ziet om een reglementering uit te werken.

Hij wijst er ook op dat de EU het uitwerken van een vergunnings- of erkenningsstelsel voor een dienstenactiviteit op de interne markt aan strikte voorwaarden koppelt.

Foto Photo News

Nu in het nieuws