Frieda Brepoels wil burgemeester Bilzen worden

"Deze zomer verhuis ik terug van Hasselt naar mijn geboortestad Bilzen. En ja, als de Bilzense kiezer me volgend jaar voluit steunt, ben ik kandidaat-burgemeester." Dat zegt Europarlementslid Frieda Brepoels (N-VA), die hiermee de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 in de Demerstad voor geopend verklaart.

kscherpenberg

Frieda Brepoels (56) beseft ten volle dat dit interview zal inslaan als een bom, niet in het minst in Bilzen waar ze bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober volgend jaar de arena zal instappen met haar oud-partijgenoten Johan Sauwens (CD&V) en Bruno Steegen (Open Vld). De messen worden daar vandaag al geslepen, zoveel is duidelijk.

Hoe concreet zijn uw verhuisplannen?

"Het is op de uitdrukkelijke vraag van N-VA Bilzen dat ik verhuis, uiteraard om een prominente rol te spelen bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Trouwens, ik heb zopas een huis gekocht in het centrum van Bilzen. En mijn huis in Hasselt wordt binnenkort verkocht. De kogel is dus echt door de kerk."

Waarom bent u in 1993 eigenlijk van Bilzen naar Hasselt verhuisd?

"Midden jaren '80 vroeg onze kopman Jaak Gabriëls dat Johan Sauwens naar Hasselt zou verhuizen. Twee Kamerleden uit het arrondissement Tongeren-Maaseik was wat van het goede teveel, temeer omdat de Volksunie toen in het arrondissement Hasselt geen zwaargewichten had. Maar Johan heeft dat nooit willen doen, waardoor ik die stap in 1993 maar heb gezet."

En nu gaat u terug naar Bilzen, waar uw eigen N-VA vandaag slechts één van de 31 zetels heeft?

"Dat is omdat de situatie daar sinds de overstap van Johan Sauwens naar de CD&V totaal anders is. Heel wat Vlaamsnationalisten in Bilzen zijn Johan eind 1991 niet gevolgd naar de CD&V, maar zijn er verweesd achtergebleven. Het is de verdienste van onze provinciaal N-VA-voorzitter Walter Bollen dat hij de N-VA in Bilzen nieuw leven heeft ingeblazen."

Wat inhoudt dat u dus ook voor de burgemeesterssjerp gaat?

"Elke lijsttrekker gaat daar toch voor (lacht). Trouwens, mijn verhuizing heeft nog een voordeel. je kan enkel Europarlementslid en tegelijk burgemeester of schepen zijn als je in een stad woont die minder dan 50.000 inwoners telt. Bilzen heeft er een goede 30.000. Als N-VA-Bilzen me dat vraagt, ga ik er als lijsttrekker voluit voor. Ik geloof er alleszins in."

Yves LAMBRIX

Beeld: PhotoNews

MEER OVER Bilzen