Staes (Groen!) noemt aardappel-geweld "een democratische strijd"

Europarlementslid Bart Staes (Groen!) noemt de gewelddadige vernietiging van een experimenteel aardappelveld in Wetteren "een vorm van democratische strijd". Zijn partij distantieert zich van die uitspraak.

ghouben

Piet Vanthemsche, voorzitter van de Boerenbond, noemde de vernietiging van het proefveld vanmorgen op Radio 1 "een onaanvaardbare vorm van fundamentalisme". Dat is ook de teneur van de meeste reacties uit wetenschappelijke hoek.

Maar Staes toont begrip voor de actievoerders. "Ik zou de actie anders voeren, maar het debat moet gevoerd worden. Ik betreur wel dat het uit de hand is gelopen en dat er meer is beschadigd dan een symbolische vierkante meter of dan het uittrekken van een symbolische plant. Maar ik steun de actie zoals ze werd aangekondigd".

"Dankzij burgerlijk ongehoorzame acties als deze kan het debat weer opengebroken worden", aldus Staes. "Ik ben niet voor dit soort landbouw. Want uiteindelijk komt deze technologie in handen van vijf of zes voedselgiganten".

"Moet kunnen"

Op de vraag of hij nu als politicus geen burgerlijke ongehoorzaamheid predikt, zei Staes vanmorgen voor Radio 1 dat "burgerlijke ongehoorzaamheid - zoals de bij de bomspotting in Kleine Brogel of door krakersbewegingen - moet kunnen". Hij merkt ook op dat het geweld evengoed vanuit de industrie komt: "Niet de wetenschappers in Gent natuurlijk. Wel vanuit de hoek van de voedingsindustrie. Er zijn excessen langs beide kanten".

Wie het vernielen van een deel van een veld met GGO-aardappelen enkel vandalisme noemt, is volgens Staes zelf onverantwoord bezig. Groen! keurt de vernieling van het ILVO-proefveld in Wetteren niet goed "want contraproductief" maar wijst er wel op dat het GGO-debat in feite gaat over de vraag welk soort landbouw we willen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER