Stad toont plannen voor vlot verkeer

Als kleinstedelijk gebied moet Geel bijkomende ruimte voor wonen, werken en verkeersafwikkeling inplannen. Die visie is nu vertaald in acht opvallende plannen.

iwagemans

De provincie Antwerpen maakte voor het Geelse grondgebied acht ruimtelijke uitvoeringsplannen op die de bestaande situatie moeten wijzigen. Het gaat om voorontwerpen die nog een hele procedure moeten doorlopen. Maar de visies zijn al wel heel duidelijk.

Twee kampen

Het plan dat in Geel het meest over de tongen gaat, is dat van de nieuwe verbindingsweg tussen de Dokter Van de Perrestraat en de Retieseweg. De keuze van het traject riep veel vragen op. Zo pleitten heel wat mensen voor het verbreden van de Fittelaarsdijk. Maar dat is volgens de plannenmakers technisch niet zo simpel en bovendien zouden heel wat huizen onteigend moeten worden.

In het auditorium vormden zich al snel twee kampen. Aan de ene kant buurtbewoners die een nieuwe drukke weg in hun voortuin niet zien zitten, aan de andere kant ouders van kinderen die schoollopen temidden van de verkeersdrukte in Sint-Dimpna.

HANS OTTEN

Aangeboden door onze partners
Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Jobs in de regio