Kalmthoutse Heide dreigt verder te vergrassen

Kalmthoutse Heide dreigt verder te vergrassen

Kalmthoutse Heide dreigt verder te vergrassen

Print
Kalmthout - De brand op de Kalmthoutse heide was meer dan een oppervlakkige heidebrand. Op verschillende plaatsen zijn er door de veranderlijke wind dieptebranden geweest. Dat wil zeggen dat de volledige bodemlaag mee is afgebrand, en dus ook de zaden die daarin zaten. Dat meldt het Agentschap voor Natuur en Bos donderdag.

De oorspronkelijke heidevegetatie zal erg moeilijk kunnen terugkeren, de vrees bestaat dat snelgroeiende grassoorten in de plaats zullen komen. Ook heel wat nesten van vogels, het was nog volop broedseizoen, zijn in de brand verloren gegaan.

Gedecimeerde populaties

Hoewel het vuur inmiddels onder controle is, kan een echte inschatting van de ecologische schade nog niet worden gemaakt. Per type vegetatie en per diersoort zal de komende dagen worden gekeken hoe erg de populaties zijn gedecimeerd. Het grootste probleem voor het herstel van de heide is dat agressieve grassoorten zoals het pijpestrootje nu de bovenhand kunnen nemen. Dat was ook in 1996 al zo.

De brand was in ieder geval een opdoffer voor het natuurgebied. "In sommige ecosystemen kan een oppervlakkige, vluchtige brand gunstig zijn om een soort verjonging van de vegetatie te verkrijgen. Maar nu in dit geval ook de bodemlaag op heel wat plaatsen is afgebrand, kan de schade bijzonder groot zijn", verklaart Dirk Bogaert van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Voorlopig blijft de Kalmthoutse Heide afgesloten voor het publiek. De andere natuurgebieden in de regio blijven toegankelijk, al geldt wel nog steeds alarmfase oranje die oproept tot alertheid.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio