Nog dit jaar rioleringswerken in Eikendreef

Print
Kapellen - Nog dit jaar zullen er weg- en rioleringswerken uitgevoerd worden in de Eikendreef.
De aanbestedende verantwoordelijke voor dit dossier is Ri-Ant. Ri-Ant is een samenwerkingsverband tussen AWW, leverancier van drinkwater, en AQUAFIN dat afvalwater zuivert. Ri-Ant werkt in opdracht van de steden en gemeenten, die eigenaar zijn van het rioleringsnet op het openbaar terrein. Europa legt hoge normen op en de impact hiervan is voor de steden en gemeenten niet gering. Daarom doen ze hiervoor een beroep op Ri-Ant.

Er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd en de rijbaan wordt volledig hernieuwd. De totale uitgave wordt geraamd op 868.898 euro waarvan 184.747 euro ten laste is van de gemeente Kapellen. De bewoners worden hierover nog geïnformeerd op een speciale bewonersvergadering.

Roland Haentjens
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio