Raadslid Patrick Verlinden treedt toe tot N-VA-fractie

Patrick Verlinden zetelt in de Schotense gemeenteraad als onafhankelijke. Daar komt nu verandering in. Verlinden wordt lid van N-VA.

Patrick Verlinden zal voortaan samen met gemeenteraadslid Ilse Stockbroeckx en schepen Maarten De Veuster de N-VA-groep vorm geven in de Schotense gemeenteraad.

“Wij zijn ervan overtuigd dat Patrick een meerwaarde betekent voor de Schotense afdeling. Hij zal vanaf nu de beslissingen van de meerderheid in het gemeentebestuur onderschrijven en constructief meewerken aan de uitvoering van het bestuursakkoord”, aldus N-VA-schepen Maarten De Veuster.

Patrick Verlinden kandideerde in 2006 op de lijst Vlaams Belang- Vlot. Hij haalde 214 voorkeurstemmen. Maar Patrick kon zich al geruime tijd niet meer vinden in de partijlijn en zetelde als onafhankelijke in de gemeenteraad.

Zijn stap naar N-VA licht Patrick als volgt toe: “Er hebben voor mij twee factoren meegespeeld. Er is enerzijds het meegespeeld. Er is enerzijds het inhoudelijk sterke Vlaamse programma van de partij. Dat is voor mij zeker essentieel. Maar ook het dynamisme van de lokale N-VA-ploeg hebben me ertoe gebracht om me aan te sluiten bij N-VA-Schoten.”

Schepen De Veuster wijst erop dat de toetreding van Patrick Verlinden eigenlijk deel uitmaakt van de sterke groei die de afdeling de laatste maanden realiseert. Tussen 1 januari 2011 en 30 april 2011 is het ledenaantal van de lokale afdeling met 27 procent gestegen.

In een officiële mededeling benadrukt N-VA “dat er aan de gemaakte afspraken met kartelpartner CD&V niets verandert.”

WIMCMeer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio