Heteroseksuele porno voor asielzoekers in Tsjechië

De Europese Commissie heeft scherpe kritiek op de 'fallometrische test' die de Tsjechische autoriteiten wel eens gebruiken bij asielzoekers die zeggen homoseksueel te zijn en hun vaderland hebben verlaten uit vrees voor vervolging wegens hun geaardheid.

kscherpenberg

De asielzoekers krijgen als het ware heteroseksuele porno te zien. De test meet of er erectiereacties optreden. Als de penis stijf wordt, zou de gelukszoeker geen homo zijn.

Europees commissaris voor het immigratiebeleid, Cecilia Malmström, heeft een onderzoek naar deze praktijken bevolen. Ze heeft het over een vernederende gewoonte die door de Unie onmogelijk aanvaard kan worden.

De Commissie meent dat de Tsjechische praktijk in strijd is met de artikels 4 en 7 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, dat "foltering en vernederende praktijken verbiedt".

"Het onderzoek van een asielaanvraag moet altijd gevoerd worden met respect voor de fundamentele rechten en de algemene principes van de Europese wetgeving", aldus de Commissie.