Namaak en piraterij worden voortaan sneller beboet

De ministerraad keurde vandaag een ontwerp van KB goed dat douane en de economische inspectie van de FOD Economie de bevoegdheid geeft om in kleinere namaakdossiers zelf minnelijke schikkingen te sluiten. Dit zal de strijd tegen de namaak in een hogere versnelling brengen, zeggen Minister van Economie Vincent van Quickenborne en Staatssecretaris voor de coördinatie van de fraudebestrijding Carl Devlies, de auteurs van het KB. Door de overbelasting van de parketten worden de kleinere namaakdossiers vandaag nauwelijks vervolgd.

ssimons

De douane nam (veelal in samenwerking met andere diensten) vorig jaar 1.776.854 stuks namaak in beslag. De Economische Inspectie legde in afzonderlijke acties beslag op 179.194 namaakgoederen, vooral kledij, juwelen en DVD's & CD's, met een straatwaarde van ongeveer 4 miljoen euro.

Lucratiever dan drugs

Die aantallen zijn slechts het topje van de ijsberg. Ons land is door zijn centrale ligging en zijn logistieke rol binnen de Europese Unie een internationale draaischijf van de handel in namaak. De OESO schat de omzet van de internationale handel in namaakproducten op zo'n 180 miljard euro in 2009. Dat bedrag houdt dan nog geen rekening met namaak en piraterij via het internet: het illegaal downloaden van software, muziek, film en andere data.

De handel in namaak is volgens experts lucratiever dan de handel in drugs, terwijl de pakkans lager ligt. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat namaak het actieterrein is geworden van grote criminele netwerken.

Twee vliegen in één klap

"Het bestrijden van die grote criminele netwerken blijft de exclusieve taak van politie en Justitie", benadrukt Carl Devlies. "Door de kleinere namaakdossiers voortaan administratief af te handelen, wordt bij het gerecht overigens capaciteit vrijgemaakt om zich in de grotere dossiers vast te bijten. Tegelijk worden ook de kleinere overtredingen effectief bestraft. We slaan dus twee vliegen in één klap."

Het bedrag van de minnelijke schikkingen die douane en economische inspectie kunnen vorderen, varieert van 50 tot 550.000 euro, naargelang van de ernst van de gepleegde inbreuken.

Foto Photonews

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER