De Clerck: "Dutroux komt nooit vrij"

"Ik ben als minister van Justitie de behoeder van de rechtbanken. Ik moet de uitspraken van de strafuitvoeringsrechtbank die Michelle Martin voorwaardelijk vrijliet, respecteren. Na de zaak-Dutroux heeft het parlement beslist dat rechters - en niet politici - moeten beslissen over voorwaardelijke invrijheidsstelling (VI). Wij hebben die strafuitvoeringsrechtbanken gewild, we moeten hun uitspraken respecteren, want ze doen goed werk". Dat zei minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) in de Kamer in reactie op een reeks vragen over de voorwaardelijke invrijheidsstelling van Michelle Martin, de echtgenote van Marc Dutroux. Deze laatste zal volgens De Clerck "in ieder geval nooit vrijkomen".

ssimons

De Clerck gaf toe "een dubbel gevoel" te hebben bij de VI van Martin: "Ik begrijp het leed van de slachtoffers, die ik zeer goed ken, maar ik ben gebonden door de wet".

De minister zei verder dat hij in de toekomst de voorwaardelijke invrijheidsstelling niét wil afschaffen. Hij wil het beginsel behouden. Maar hij pleit voor twee hervormingen: "Eerst en vooral moet opnieuw bekeken worden wanneer iemand recidivist is. Als je veroordeeld bent door een correctionele rechtbank en daarna veroordeeld wordt voor assisen, ben je juridisch-technisch geen recidivist. Dat moeten we misschien herzien. Er was al een wetsvoorstel eerder in de Senaat ingediend om dit te realiseren".

Vervolgens vond De Clerck dat er een mogelijkheid moet zijn om in beroep te gaan tegen een beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank. Nu kan dat niet. Christian Brotcorne (cdH) diende dan prompt een voorstel in om beroep tegen de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank mogelijk te maken. Raf Terwingen (CD&V) van zijn kant zei dat hij het voorstel van de Senaat opnieuw zal oppikken zodat het versneld in de Kamer kan worden behandeld.

Slachtoffers verwittigd

De minister zei dat alle slachtoffers verwittigd werden van de uitspraak. "Dat gebeurde op de manier die ze zelf hadden voorgesteld: bij sommigen gebeurde dit via het justitiehuis, bij anderen per fax, bij nog anderen per brief. Het kan zijn dat sommige slachtoffers, door de manier waarop ze ingelicht werden, de uitspraak eerder via de media vernamen. Bovendien waren alle slachtoffers ook uitgenodigd op de zittingen", zo zei de minister nog.

Het debat verliep vrij emotioneel. Renaat Landuyt (sp.a), Stefaan Van Hecke (Groen!) en Carina Van Cauter riepen De Clerck aanvankelijk op om de Franse minister van Justitie ervan te overtuigen om Michelle Martin niét in Frankrijk op te vangen. "Werk niet mee aan haar vrijlating, overtuig Uw Franse collega om haar niet op te vangen", zo heette het.

De Clerck ging hier niet op in. Hij zei dat hij het dossier heeft bezorgd aan zijn Franse collega en dat er volgende week maandag een nieuw contact is met Frankrijk. "Momenteel is een verdrag van 1964 van kracht, maar einde december wordt dat vervangen door een Europees Kaderbesluit. Dat kaderbesluit verplicht de landen van de Europese Unie om de uitspraken van elkaars rechtbanken te respecteren én uit te voeren. Ook zal een Belgische strafuitvoeringsrechtbank dan vooraf met het buitenland moeten overleggen om na te gaan of de uitspraak die ze wil vellen, wel uitgevoerd kan worden. Dat moet nu niet. Ik wijs er verder op dat België de jongste jaren ook 15 van dit soort rechterlijke beslissingen van andere landen hier heeft uitgevoerd. Daar waren ook beslissingen van Frankrijk bij."

De Clerck gaf toe dat zijn Franse collega vermoedelijk zijn visie niet meer zal herzien en dat de VI van Michelle Martin dus niet in Frankrijk zal kunnen worden uitgevoerd. "In dat geval gaat de zaak gewoon terug naar de strafuitvoeringsrechtbank".

Dutroux

De minister stelde dat de strafuitvoeringsrechtbanken "goed werken". "Dutroux komt nooit vrij", zo flapte hij eruit. "Hoe kan je dat nu zeggen?" vroeg Renaat Landuyt. Hij hoopt dat de Franse minister van Justitie Martin niét wil. "We hebben geen dossier nodig om te weten wat Martin deed", zo zei Landuyt, die - net als Van Hecke en Van Cauter, de minister opriep om "niets te zeggen als hij het dossier afgeeft".

Opvallend was dat de twee grootste partijen, N-VA en PS, niet tussenbeide kwamen in dit debat. Ze stelden ook geen vragen.

JDW

Foto Photonews

Vastgoed

Jobs in de regio