"Grenzen sluiten is niet het antwoord"

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Melchior Wathelet (cdH) heeft zich donderdag op een Europees beraad in Brussel uitgesproken tegen de herinvoering van grenscontroles als antwoord op de illegale migratiestromen vanuit Noord-Afrika. "Dit is zeker niet het antwoord", aldus Wathelet.

wverhaert

De Europese ministers bevoegd voor migratie buigen zich donderdag in Brussel over de toekomst van de Schengenruimte, de Europese ruimte zonder binnengrenzen. Naar aanleiding van de toestroom van vluchtelingen uit Tunesië hebben Frankrijk en Italië immers gepleit voor meer mogelijkheden om grenscontroles uit te voeren binnen de Schengenruimte. Het debat zorgt voor verdeelde reacties.

"Er zijn duidelijk enkele landen die zeggen dat wij opnieuw grenzen moeten leggen in Europa. Voor België is dit zeker niet het antwoord", zo verklaarde Wathelet voor aanvang. Volgens de staatssecretaris kan het antwoord "enkel Europees" zijn. Hij bepleit versterkte samenwerking met de landen van oorsprong en strengere controles aan de buitengrenzen van de Schengenruimte.

De discussie over grenscontroles kreeg woensdag een extra pigment met de Deense beslissing om opnieuw grenscontroles in te voeren. Schengenlanden kunnen zich daarvoor beroepen op de openbare orde. Denemarken wil met de controles naar eigen zeggen grensoverschrijdende misdaad aanpakken. De Europese Commissie heeft Kopenhagen om meer uitleg verzocht.

Als antwoord op de Frans-Italiaanse verzuchtingen formuleerde de Commissie vorige week denkpistes om de Schengenregels duidelijker te maken en beslissingen over grenscontroles als reactie op migratiestromen Europees te coördineren. Dat ligt heel moeilijk. De meeste landen willen zelf beslissen over controles.

MEER OVER Melchior Wathelet