De Clerck: "Raad van State moet hervormd worden"

De Clerck: Raad van State moet hervormd worden

De Clerck: "Raad van State moet hervormd worden"

Print
Iedere rechtbank moet een "administratieve kamer" krijgen om geschillen tussen burgers en de overheid af te handelen. Dat kunnen dus zowel geschillen over bouwvergunningen als over benoemingen zijn. De Raad van State zou alleen nog een beroepsorgaan tegen die kamers mogen zijn. Dat antwoordde minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) in de Kamer aan Bert Schoofs (VB).

Schoofs had vragen omdat een arrest van de Raad van State de bouwwerf voor de Antwerpse tram naar Wijnegem nog heeft stilgelegd terwijl die al voor meer dan de helft af was. De minister zegde dat de burger niet voor al die kleine dingen naar Brussel naar de Raad van State moet trekken.

Deze geschillen moeten door de 27 gewone plaatselijke rechtbanken worden afgehandeld. "Johan Vande Lanotte (sp.a) en Hugo Vandenberghe (CD&V) dienden in het verleden al voorstellen in die zin in. En in mijn Atomiumplan om het gerecht te hervormen door een eenheidsrechtbank op te richten zat dat idee ook. Maar het plan kwam er niet door."

De Clerck zegde verder dat hij met Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) heeft afgesproken dat de procedures voor bouwaanvragen veel simpeler moeten worden. Bovendien wil hij dat er in de procedure bij de Raad van State een "stop" komt, een moment waarop geen verdere stappen meer mogelijk zijn.

"Het kan niet dat eerst allerlei schorsingsprocedures zijn afgewezen en dat vele jaren later dan een vernietiging volgt, zodat werken stilvallen als ze bijna af zijn. Hier moet een en ander veranderd worden."

De minister wil voorts dat de administratieve kamers van de 27 rechtbanken en de Raad van State zelf ook het individueel belang van een burger kunnen afwegen tegenover het algemeen belang. Nu kan de Raad van State dat niet. Als de procedure niet is nageleefd moet hij gewoon vernietigen.

Maar De Clerck gaf toe dat hij voor die hervormingen dan weer moet overleggen met minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open Vld). Want zij is bevoegd voor de Raad van State.

De Clerck gaf ook toe dat er bij zo'n hervorming wel meerdere ministers en departementen betrokken zijn.

De voorstellen van De Clerck om het gerecht te hervormen vindt u op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Foto Photonews

.

Nu in het nieuws