Deputatie keurt afvalverbrandingsoven af

Print
Kampenhout - Met een nieuw ruimtelijk structuurplan bant de deputatie de afvalverbrandingsoven in Kampenhout-Sas. Vzw Stop de Oven duidt op de mogelijkheid van een beroep.

De provincie Vlaams-Brabant heeft na zes jaar een nieuw ruimtelijk structuurplan (RSP). De deputatie keurde daartoe de aanpassingen van het voorontwerp goed. In het nieuwe plan ligt de klemtoon op betaalbaar wonen en werkgelegenheid, zodat woonuitbreidingsgebieden en bedrijvenzones in kernen kunnen worden ontwikkeld. Maar voor een afvalverbrandingsoven is er in het nieuwe plan geen plaats meer.

“Tevens willen we nog eens beklemtonen dat we een duidelijk punt zetten achter de discussie over de komst van een afvalverbrandingsoven ter hoogte van Kampenhout- Sas. Die komt er niet”, zegt gedeputeerde Julien Dekeyser (Open Vld).

Het actiecomité Stop de Oven is tevreden. “Dat is goed nieuws”, zegt voorzitter Joost De Cock. Toch maakt de vzw enkele kanttekeningen. “Met dat RSP wil de provincie de weg vastleggen, die in de toekomst moet worden bewandeld. Maar Recover Energy, het bedrijf dat de oven wil bouwen, kan nog een milieuvergunning aanvragen. De provincie zal die dan wel weigeren op basis van dit RSP. Dat advies is wel niet bindend, waardoor een beroep mogelijk blijft.”

Alleen het advies van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is bindend. “Daarvoor moeten we nog een jaar wachten. Wij vrezen dat Recover Energy zal lobbyen op Vlaams niveau om toch nog te kunnen bouwen”, stelt De Cock.

CDBR

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio