Regeringen zijn immenging Europees Mensenrechtenhof in asielzaken beu

In een gemeenschappelijke verklaring vallen de 47 regeringen van de landen die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg erkennen, scherp uit tegen de bemoeizucht van dat Hof in asiel- en migratiezaken.

ikerremans

"Straatsburg blokkeert te veel uitwijzingsbesluiten van afgewezen asielzoekers en zelfs van terroristen en dat moet stoppen", zo luidt het. Straatsburg zet zich zo immers op de stoel van de bevoegde vreemdelingeninstanties van de lidstaten en dat mag niet.

Zo kon bijvoorbeeld Al Qaida-man Abu Qatada in Groot–Brittannië blijven, ondanks een uitwijzingsbevel van de Britten. Hij kreeg zelfs 2.500 pond schadevergoeding van het Straatsburgse Hof. In België was dit misbruik al aangeklaagd door professor Marc Bossuyt, voormalig Vluchtelingencommissaris en nu voorzitter van het Grondwettelijk Hof.

Minimum

Op een conferentie in Izmir in Turkije hebben de ministers zopas het Straatsburgse Hof opgeroepen om zich zo weinig mogelijk te mengen in uitwijzingsdossiers van terroristen en illegalen. "Het Hof in Straatsburg is geen vierde Hof van Beroep, het moet niet opnieuw de feiten van de zaak onderzoeken", zo luidt het. De regeringen willen voorts dat het aantal kortgedingen tot een absoluut minimum wordt beperkt. Tussen 2006 en 2010 is het aantal kortgedingen in asielzaken bij het Europees Hof met liefst 4.000 % gestegen! Het bedroeg 4.786 in 2010 en eigenlijk zouden er geen mogen zijn.

Bossuyt klaagde dit al eerder aan: "Het Hof van Straatsburg gaat zijn boekje te buiten door deze kortgedingen te aanvaarden. Het mag immers alleen maar nagaan of een bepaalde wettelijke regel klopt met het mensenrechtenverdrag. Het kan zich niet in de plaats stellen van de staten die het verdrag ondertekenden. Dat doet het wél in deze kortgedingen. Het Hof gaat asielverzoeken, die door de staten al grondig zijn onderzocht, eigenlijk opnieuw onderzoeken, terwijl het daarvoor noch de wettelijke bevoegdheid, noch de kennis van de situatie, noch de mogelijkheid om de situatie grondig te onderzoeken heeft", zo luidde het toen.

En nu vinden de 47 regeringen die het Straatsburgse Hof erkennen dat ook. De 47 regeringen willen verder dat de rechters die benoemd worden in hun eigen land al enige gerechtelijke ervaring hebben. Momenteel is dat slechts met 23 van de 47 rechters het geval. Om het werk te laten vooruitgaan, zijn ze er voor gewonnen om aan de hoogste hoven van de lidstaten (het Hof van Cassatie of het Grondwettelijk Hof) de mogelijkheid te bieden om een advies te vragen over hoe een bepaald mensenrecht moet worden toegepast.

Meer over de visie van professor Marc Bossuyt over het misbruik in asielzaken vindt u op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER