Kamer keurt boerkaverbod goed

De Kamer heeft bijna unaniem het boerkaverbod goedgekeurd. Alleen Eva Brems (Groen!) stemde tegen. Zij volgde Amnesty International, de mensenrechtenorganisatie waarvan ze vroeger voorzitter is geweest. Twee andere groenen, de Antwerpse Meyrem Almaci en de Brusselse Zoë Genot, onthielden zich.

ibroeksteeg

België wordt hiermee na Frankrijk het tweede land dat de dracht van de boerka en de nikab verbiedt. De wet zelf verbiedt iedere gezichtsversluierende kledij op openbare plaatsen. Wie dat toch doet kan tot 7 dagen cel en 137,5 euro boete krijgen. Als het parket niet wil vervolgen, kunnen de gemeenten een reglement uitvaardigen om de boerka te verbieden en daarop een boete van 250 euro zetten. Het verbod geldt niet voor allerlei festiviteiten (carnaval, Sinterklaas), en evenmin als de versluierende kleding door andere wetgeving wordt opgelegd (bv. motorhelmen door het verkeersreglement) of als ze wordt opgelegd door een arbeidsreglement (lashelmen bv.).

De voorstanders van het verbod vinden de boerka "een gevangenis voor de vrouw." Ze willen dat iedereen op straat herkenbaar is om veiligheidsredenen. België telt naar schatting 250 boerkadraagsters. Buitenlands onderzoek over wie in West-Europa de boerka draagt toont aan dat dit voornamelijk bekeerlingen (26%) en salafisten (41%,een fundamentalistische strekking in de islam, nvdr) zijn. Minstens 25% zou tot de boerkadracht gedwongen zijn.

De wet kan nog geëvoceerd worden door de Senaat, maar dat wordt niet waarschijnlijk geacht. De Franstalige Ligue des Droits de l'Homme kondigde al aan dat hij naar het Grondwettelijk Hof zal stappen. Volgens de mensenrechtenorganisatie schendt het verbod de vrijheid van godsdienstbeleving en de rechten de vrouw. Het verbod staat ook buiten verhouding tot wat men eigenlijk wil bestrijden, zo luidt het.

Meer over het boerkaverbod vindt u op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER