Archeologisch onderzoek aan de Paardenmarkt

Print
Antwerpen - Van 26 april tot 3 juni 2011 voert de stedelijke dienst archeologie onderzoek uit op de site Paardenmarkt 34-36. Op deze locatie wordt een studentenverblijf gebouwd. Daarbij zullen eventuele ondergrondse resten verloren gaan. Daarom doet de stad eerst archeologisch onderzoek.

De Paardenmarkt ontstond op het einde van de 13de eeuw en hoorde bij het gehucht Klapdorp. Ze kreeg haar naam door de paardenmarkt, die al in 1298 vermeld wordt. In het begin van de 14de eeuw werd ze uitgebreid tot aan de Kleine Kauwenberg, later tot aan de Rodestraat.

Bij het slopen van de Spaanse Vesten in 1860 werd ze zelfs verlengd tot aan de Italiëlei. Aan de Paardenmarkt stond ook één van de zeven stadspoorten, namelijk de Rode Poort.

Het terrein dat nu onderzocht wordt grenst aan de Toog. Hier werd in de 15de eeuw door het Ambacht van de Smeden het Sint-Eligius Godshuis opgericht voor de noodlijdende leden van het ambacht. In 1462 werd de Sint-Eligiuskapel (ook wel Sint-Elooiskapel genaamd) toegevoegd. Naast en achter de kapel bevonden zich twee gebouwen: het eerste behoorde toe aan het Ambacht van de Smeden, het tweede werd het ‘Hooghuis’ genoemd.

Op de 16de-eeuwse kaart van Vergilius Bononiensis staan op de locatie van het projectgebied twee gebouwen afgebeeld, waarvan één met een pagaddertoren. Deze gebouwen verwijzen vermoedelijk naar de Sint-Eligiuskapel en het Godshuis.

In de 19de eeuw stonden er op het plangebied twee grote gebouwen: het 'Cour de Londres' (rond 1850 opgetrokken op de plaats van de Sint-Eligiuskapel) en een café met achterafzaal. Dit laatste gebouw groeide geleidelijk uit tot een cinema. De verschillende naamsveranderingen – Imperial, Lux II, Leopold,… - duiden op een groot verloop van eigenaars. Uiteindelijk kreeg het de naam ‘Winterpaleis’.

In het tweede kwart van de 20ste eeuw werd het Winterpaleis grondig verbouwd. Vanaf dan was er sprake van een echte cinema met ruime entree en een grote feestzaal met 540 zitplaatsen. Het Winterpaleis hield stand tot 1964. In 1980 werd het gesloopt.

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio