Obama's speech onderbroken door protestlied (video)

De Amerikaanse president Barack Obama is tijdens één van zijn redevoeringen op een fondsenwerving onderbroken door een groep zangers die hun protest uitten tegen de opsluiting van de Amerikaanse soldaat die diplomatieke documenten doorspeelde aan klokkenluiderswebsite WikiLeaks.

ibroeksteeg

Donderdag hield Obama een speech op een fondsenwervingscampagne van de democratische partij in San Francisco toen een vrouw opstond en het woord nam: "Meneer de president, we gaan een lied zingen. Mogen we opstaan?". Zonder Obama's antwoord af te wachten, bracht de groep hem een serenade ten berde waar ze de detentie van soldaat Bradley Manning aanklaagden. "We hebben onze bijdrage geleverd, waar is de verandering", zong het protestkoor.

De zingende activisten betaalden elk 5.000 euro om op het evenement aanwezig te kunnen zijn. De ontevreden Amerikaanse president probeerde tevergeefs zijn toespraak te hervatten. "Goed jongens, mooi gezongen. Waar was ik gebleven?".

Onaanvaardbaar

De 23-jarige Manning verblijft al 10 maanden in eenzame opsluiting op de marinebasis in Quantico, Virginia. De omstandigheden van zijn hechtenis werden al aangeklaagd door Mannings' advocaat en mensenrechtenbewegingen wegens "onaanvaardbaar". Deze week kondigde het Pentagon aan dat de soldaat zou worden overgebracht naar een gevangenis in Kansas die beter uitgerust is voor langdurige opsluitingen en waar er wel mogelijkheid is tot interactie met andere gedetineerden.

De documenten die Manning doorspeelde aan WikiLeaks veroorzaakten een wereldwijde diplomatieke rel.

Bekijk hier het filmpje:

MEER OVER Barack Obama