Vaticaanwatcher: "Roger Vangheluwe kan wel gelaïciseerd worden"

Vaticaanwatcher: Roger Vangheluwe kan wel gelaïciseerd worden

Vaticaanwatcher: "Roger Vangheluwe kan wel gelaïciseerd worden"

Print
Roger Vangheluwe kan wel degelijk teruggebracht worden tot de lekenstaat. Dat stelt de gerenommeerde Vaticaanwatcher John Allen tegenover het Amerikaanse katholieke weekblad National Catholic Reporter.

Hij vindt de behandeling van het geval van Vangheluwe door het Vaticaan een precedent voor de behandeling van gelijkaardige overtredingen van het kerkelijke recht, waarbij hooggeplaatste kerkleiders zich aan seksueel misbruik schuldig maakten. Er wordt vaak van uitgegaan dat de voormalige bisschop van Brugge niet kan worden gelaïciseerd. Er zijn nochtans twee recente gevallen die dat tegenspreken, zegt de Vaticaanwatcher.

Van priester naar politicus

In 2008 was er Fernando Lugo Méndez, die in 2005 ontslag nam als bisschop van het Paraguayaanse San Pedro om in de politiek te stappen. Op dat moment weigerde Rome hem te laïciseren en werd hij alleen van zijn pastorale taken ontheven. Toen Lugo op 20 april 2008 de presidentsverkiezingen won, werd hij even later, op 30 juni, gelaïciseerd.

Van priester naar aanhanger van Moon

Hetzelfde gebeurde met de flamboyante Emmanuel Milingo, de voormalige aartsbisschop van het Zambiaanse Lusaka, die aanhanger werd van Moon, trouwde, een dissidente beweging voor uitgetreden priesters oprichtte en ook nog eens eigenmachtig bisschoppen wijdde.

Allen verwijst verder naar een brief van de Congregatie voor de Geloofsleer van mei 2010, waarin duidelijk staat dat de paus ook gezag heeft over kardinalen, patriarchen, diplomaten van de Heilige Stoel en bisschoppen bij ernstige inbreuken zoals seksueel misbruik van minderjarigen.

Hervallen

Is laïcisering van iemand die zich schuldig gemaakt heeft aan misbruik, trouwens wel de beste remedie? De Vaticaanwatcher onderstreept dat het debat daarover verder woedt. Hij verwijst naar Stephen Rossetti van het Sint-Lucasinstituut in Maryland (VS) waar priesters, die zich aan misbruik schuldig maakten, behandeld worden.

Rossetti waarschuwt dat de kans op hervallen bij seksueel misbruik veel groter is bij laïcisering en indien alle banden met het kerkelijke instituut worden verbroken.

Beeld: Photonews

.

Nu in het nieuws