Gedaan met overstromingen van Bellebroek dankzij nieuwe sluis

Waterwegen en Zeekanaal werkt volop aan een nieuwe uitwateringssluis voor Bellebroek. Deze potpolder moet Dendermonde vrijwaren van overstromingen bij hoge waterstanden op Dender en Schelde.

jrosquin

Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) afdeling Bovenschelde werkt volop aan de uitbouw van een uitwateringssluis voor Bellebroek. Deze potpolder in Lebbeke kan met zijn 130ha heel wat water bufferen en overstromingen in de regio Dendermonde voorkomen in geval van hoge waterstanden op Dender en Schelde.

Overpompen

“Dit bufferbekken bevindt zich net voor de monding van de Dender in de Schelde,” schetst woordvoerster Claudia Van Vooren. “Wanneer het hoogwater is op de Schelde kan hierin het overtollige water van de Dender opgevangen worden om te voorkomen dat de dijken zouden overstromen en zo bewoonde gebieden komen onder te staan. Wanneer het laagwater is op de Schelde moet deze buffer zo snel mogelijk leeggemaakt kunnen worden, zodat er plaats is bij een volgende vloed van de Schelde. Momenteel gebeurt deze regeling nog door het overpompen van het water, via de gravitaire sluis moet het sneller gaan.”

Bijkomend studiewerk

De werkzaamheden aan de nieuwe sluis zijn gestart in november 2010 en hadden al afgerond moeten zijn. Omdat er nog wat bijkomend studiewerk nodig was en omdat enkele benodigde onderdelen langer dan gepland op zich lieten wachten, lopen ze wat uit. Volgens W&Z zal het project voor de zomer klaar zijn.

Vlaams Minister voor Openbare Werken Crevits (CD&V) trok in de begroting voor dit project 1,3 miljoen euro uit voor het beheersen van de waterkwantiteit in de regio. “Het is belangrijk dat het leegmaken van het Denderbellebroek zo snel mogelijk gebeurt,” zegt Van Vooren.

“Om opnieuw over de bergingscapaciteit te beschikken bij een volgende hoge waterstand. We moeten ook de beken die in het Denderbellebroek uitmonden, ontlasten. De huidige pompcapaciteit is daarvoor onvoldoende. De nieuwe uitwateringsconstructie zal voor een efficiënte en snelle evacuatie van het water zorgen. Het broek heeft zijn nu bewezen tijdens de periodes met hevige regenval zoals in november.”

Energiebesparing

De nieuwe sluis zal ook een zekere energiebesparing met zich brengen omdat het water door de zwaartekracht terugvloeit naar de Dender. Nu moeten hiervoor zware pompen aangedreven worden.

RAF MOORTGAT

Foto: Geert De Rycke

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio