Zwavelzuur doodt alle leven in Biezenloop

Het zwavelzuur dat tijdens de brand bij Quirijnen Energy Farming in de Biezenloop terechtkwam, heeft wel degelijk een biologische ramp veroorzaakt.

jrosquin

De brand die bio-afvalbedrijf Quirynen Energy Farming op 24 februari in de as legde, blijft de gemoederen bedaren. De grote hoeveelheid zwavelzuur die in de Biezenloop en de Mark terechtkwam, heeft ernstige schade aan het milieu veroorzaakt. Burgemeester Frank Wilrycx(LFB) en brandweercommandant maar ook raadslid Jef Van Accom(LFB) minimaliseerden de impact. Jef Schoofs(Groen!) ontdekte echter dat de officiële metingen toch niet zo rooskleurig zijn.

“Een zuurtegraad van 3,02 is vergelijkbaar met azijn. Nadat er kalk was toegevoegd om het zwavelzuur te neutraliseren, is de PH-waarde gestegen naar 13. Als referentie wordt een PH van 7 gehanteerd. Ik suggereer niet dat er fouten werden gemaakt, wel dat er wordt geminimaliseerd.”

Herstel

We gingen ten rade bij de Vlaamse Milieumaatschappij(VMM) die de metingen uitvoerde. “Bij een PHwaarde van 3 zijn alle actieve levensvormen dood of gevlucht”, zegt Henk Maeckelberghe(VMM).

“Ook onze tweede meting, acht uur later, gaf nog steeds die extreem lage waarde aan. Het is dus niet zomaar een beetje water dat daar voorbij gevloeid is. Gelukkig gebeurde het incident in de winter, want met de hoge temperaturen van de voorbije dagen, zouden de gevolgen nog dramatischer geweest zijn. Over de biologische gevolgen voor de toekomst kan ik nog niets zeggen, want die metingen doen we pas op het einde van de lente. Al vermoed ik wel dat het herstel van de Mark en de Biezenloop vrij snel zal gebeuren.”

Geprikkeld

Jef Van Accom reageert uiterst geprikkeld en zegt dat zijn korps al het mogelijke gedaan heeft om de vervuiling in te dijken. “We hebben een dam gelegd en kalk toegevoegd, meer konden we niet doen.”

Maeckelberghe bevestigt dat er niet meer kan verwacht worden van een plaatselijk brandweerkorps. “Zij moeten zich redden met de middelen die ze hebben en over het tijdstip dat de dam werd aangelegd en de hoeveelheid kalk die werd toegediend, kan er lang gediscussieerd worden. Het is een feit dat de enorm hoge PH-waarde door de hoeveelheid kalk ook schade berokkent, maar saneren hoeft niet echt.”

Saneringskosten

Bedrijfsleider Frank Quirynen, die ook raadslid is voor LFB, voelt zich persoonlijk aangevallen door Groen! en CD&V en bijt fel van zich af. “Op het terrein is alles afgedamd. Er komen enorme saneringskosten die ik moet betalen en het zal een jaar duren vooraleer het bedrijf heropgestart kan worden. Maar dat is blijkbaar allemaal bijkomstig.”

STEVEN VAN TRICHT

Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio