Bezoekrecht faalt voor gescheiden ouders

Vorig jaar hebben de parketten in ons land 20.652 inbreuken op het bezoekrecht moeten behandelen. Dat is 13 procent meer dan twee jaar geleden, toen er 18.040 inbreuken waren geteld.

kscherpenberg

Bij een inbreuk weigert één van de ouders het kind af te staan aan de ex-partner. De co-ouderschapsregel, die vijf jaar geleden werd ingevoerd en voor minder ruzies moest zorgen, mist zijn effect volledig, zeggen specialisten. Het is de eerste keer sinds de invoering dat de parketten weer meer dan 20.000 inbreuken op het niet naleven van het bezoekrecht behandelen.

"En dat zat er aan te komen want de co-ouderschapsregel is een maat voor niets", zegt Luc Arron van het steunpunt Blijvend Ouderschap (SBO).

Voorkeurmodel

Een rechter moet sinds 2006 bij een echtscheiding de voorkeur geven aan co-ouderschap. Het kind blijft dan meestal een week bij de moeder en een week bij de vader. Daarvoor mocht de rechter zelf beslissen en kreeg de moeder in drie op de vier gevallen het kind.

"We hebben er al voor gewaarschuwd dat het co-ouderschap niet heilig is", zegt ook de Vlaamse kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen (foto). "Rechters willen een voorkeurmodel doordrijven, maar dat werkt niet voor elk gezin. Daar is het kind meestal slachtoffer van."

Al één minderjarige op vier groeit op in een gescheiden gezin.

WB

Lees meer over het bezoekrecht en de co-ouderschapsregel op de expertenpagina van John De Wit