Meer vakantiegeld voor invaliden

Meer vakantiegeld voor invaliden

Meer vakantiegeld voor invaliden

Print
Het vakantiegeld voor invaliden wordt opgetrokken van 75 naar 200 euro. Bovendien zullen ook invalide zelfstandigen er recht op krijgen. Dat staat in het begrotingsvoorstel van de regering.

Vanaf mei ontvangen werknemers en zelfstandigen die minstens één jaar arbeidsongeschikt zijn op 31 december van het voorgaande jaar een ‘welvaartspremie’ van 200 euro.

Tot nog toe was dit vakantiegeld enkel bestemd voor werknemers met vijf jaar arbeidsongeschiktheid. Bovendien was het bedrag beperkt tot 75 euro.

Nu wordt zowel het bedrag opgetrokken als het aantal begunstigden uitgebreid. Niet alleen de 260 000 invalide werknemers, maar ook 20 000 invalide zelfstandigen hebben voortaan recht op dit vakantiegeld.

De Christelijke Mutualiteiten en Ziekenzorg reageren tevreden. In 2009 overhandigde CM-voorzitter Marc Justaert nog een petitie met 171 000 handtekeningen aan toenmalig premier Herman Van Rompuy met de vraag om het vakantiegeld voor invaliden op te trekken.

JVG