Nepzelfstandigen melden zich massaal aan bij OCMW's

Nog geen derde van de buitenlanders, die zich in België opgeven als zelfstandige, oefent wel degelijk een activiteit uit. Dat blijkt uit cijfers van uittredend staatssecretaris voor Fraudebestrijding Carl Devlies (CD&V).

kscherpenberg

Deze mensen hopen ingeschreven te worden in het vreemdelingenregister en uiteindelijk een verblijfsvergunning in de wacht te slepen. Elke maand kloppen zowat 250 EU-burgers bij ons aan met de aanvraag het statuut van zelfstandige te verkrijgen. Zowaar tachtig procent kwam van Roemenië, Polen of Bulgarije.

"Zich als zelfstandige vestigen is veruit de meest populaire weg om als burger van een van de nieuwe lidstaten van de EU duurzaam verblijfsrecht te verwerven in ons land", aldus Devlies.

De staatssecretaris stelt dat bij bepaalde gevallen soms sprake kan zijn van netwerken van georganiseerde misdaad of mensenhandel.

De valse zelfstandigen kunnen zich na een snel faillissement naar het OCMW begeven. Devlies heeft het over een "nieuw" fenomeen, dat hij snel wil uitroeien door OCMW's toegang te verlenen tot allerlei federale databanken.

Beeld: PhotoNews

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER