Mark Eyskens: "Toekomst van CD&V is er een zonder N-VA"

Oud-premier Mark Eyskens (CD&V) is op zijn plaats gezet door de jonge garde van zijn partij, maar hij is niet uit zijn lood geslagen, integendeel. "Ik heb niets onjuists gezegd. Niets. Het is goed dat de partij de rangen gesloten heeft. Maar het is en blijft perfect mogelijk een regering zonder N-VA te vormen en een tweederde meerderheid in het parlement te vinden."

ikerremans

Eyskens opperde de vorige dagen dat de onderhandelaars N-VA beter kunnen laten vallen, "liever nu dan morgen". Zijn partijgenoten Yves Leterme en Kris Peeters reageerden verontwaardigd en floten hem terug.

"Ik heb nooit gezegd dat CD&V de N-VA moet laten vallen. Ik heb alleen gewezen op de mogelijkheid ervan, zo men wil: op de parlementaire aritmetica. Momenteel heerst de perceptie dat het niet kan. Nonsens", zegt Eyskens. "Weet je wat ik eigenlijk gedaan heb? Het doorbreken van de conventional wisdom."

De oud-premier raadt zelf een tripartite aan. "CD&V moet gaan voor een tripartite, eventueel aangevuld met de groenen. Leterme wordt opnieuw premier en moet de Franstalige partijen duidelijk maken dat ze daar beter erkentelijk voor zijn. Dan is het van het grootste belang om vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 akkoorden te sluiten, over onder andere de splitsing van BHV. Als we dat kunnen regelen, zal N-VA in de hoek zitten pruilen."

Tenslotte wil hij nog kwijt dat christendemocraten geen separatisten zijn. "De christendemocratie valt moeilijk te rijmen met sommige vormen van nationalisme. We moeten dat durven zeggen. Ik denk aan de toekomst van CD&V en dat is een toekomst - wat mij betreft - zonder N-VA. En toch pleiten sommigen in mijn partij voor een zeer nauwe samenwerking, anderen zelfs voor een fusie. Pure nonsens. Achter een vlag rondlopen: dat is typisch 19 eeuw. Er zijn anno 2011 wel grotere katten te geselen."

Vastgoed

Jobs in de regio