"Cassatieberoep Clottemans is te laat"

Cassatieberoep Clottemans is te laat

"Cassatieberoep Clottemans is te laat"

Print
Els Clottemans heeft haar Cassatieberoep tegen haar veroordeling door de jury van Tongeren te laat ingediend. Daarom is het onontvankelijk en dus is de kous af. Dat vindt alvast eerste advocaat-generaal van het Hof van Cassatie Marc De Swaef. Of het Hof van Cassatie zelf deze visie van het openbaar ministerie volgt weten we pas op 3 mei.

Clottemans kreeg op 21 oktober van de Tongerse assisenjury een gevangenisstraf van dertig jaar opgelegd voor de moord op Els Van Doren. De jonge vrouw uit Ternat zou de parachute van Van Doren gesaboteerd hebben uit jaloezie. Zowel Clottemans als Van Doren hadden een affaire met de Nederlander Marcel Somers. Ze had de feiten echter nooit bekend en er was geen echt materieel bewijs tegen haar.

Clottemans meent dat er sprake is van een procedurefout omdat ze tijdens haar verhoren niet werd bijgestaan door een advocaat en tekende vanuit de gevangenis zelf beroep aan bij het Hof van Cassatie. Maar wel alleen tegen het arrest van 21 oktober, dat haar dertig jaar cel gaf, niet tegen het arrest van 20 oktober dat haar schuldig verklaarde.

Ze deed dat laatste wel op 21 januari, maar dat is te laat, vond De Swaef. Omdat er geen cassatieberoep is tegen het arrest dat Clottemans schuldig verklarde en omdat haar kritieken net over dat arrest gaan, is het beroep onontvankelijk en is de kous af.

Vergissing

Clottemans' advocaat, Mr. Raf Verstraeten, betoogde dat het om een materiële vergissing ging. "Iedereen weet dat Clottemans tegen haar schuldigverklaring in cassatie wilde gaan". En verder zou er "overmacht" zijn omdat de gevangenisdirectie een onaangepaste formule gebruikte om in cassatie te gaan, die Clottemans niet begreep.

De Swaef verwierp die theorie. "Er is geen bewijs dat het om een materiële vergissing gaat. De akte van cassatieberoep is heel duidelijk, ze is alleen gericht tegen het arrest van de straf, het Hof van Cassatie mag in een akte niet lezen wat er niet staat", zo luidde het streng.

Voor De Swaef is er ook geen overmacht, "omdat Clottemans advocaten had om haar bij te staan en die hadden ervoor moeten zorgen dat het Cassatieberoep op tijd was aangetekend. In deze zaak was geen overmacht, maar wel nalatigheid".

Salduz

Ten gronde had Mr. Verstraeten gepleit dat de Salduzregels in de zaak-Clottemans geschonden waren. Volgens die regels moet een verdachte die wordt verhoord bijstand krijgen van een advocaat. En dat gebeurde bij Clottemans niet.

"Clottemans werd meer dan honderd uren verhoord zonder bijstand van een advocaat. Elementen uit haar verhoor werden gebruikt om haar te veroordelen. Het arrest moet vernietigd worden omdat Clottemans geen bijstand kreeg van een advocaat, terwijl dat moet van het Europees Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg."

Hierover zegde De Swaef: "Dit argument gaat over het arrest dat Clottemans schuldig verklaarde, maar tegen dat arrest heeft ze niet op tijd Cassatieberoep aangetekend. Het is dus niet geldig. Bovendien had ze deze kritieken moeten uiten tijdens het assisenproces zelf. Het kan nooit voor de eerste keer voor het Hof van Cassatie".

Volgens Verstraeten is echter geen Cassatieberoep nodig om de veroordeling van Clottemans te toetsen aan de Salduzregels. Hij wilde tenslotte ook nog de hele affaire voorleggen aan het Grondwettelijk Hof, maar ook dat verwierp De Swaef.

Of het Hof van Cassatie De Swaef zal volgen weten we pas op 3 mei. Het Hof moet hier eens grondig over nadenken.

JDW

.

Nu in het nieuws