Alken, Neerpelt en Tongeren erkend als rampgebied

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open Vld) de hevige wind en de overvloedige neerslag van 14 juli 2010 als ramp erkend voor 22 nieuwe gemeenten.

drombouts

Voor Limburg gaat het om Alken, Neerpelt en Tongeren. De inwoners van deze gemeenten kunnen nu ook een beroep doen op het rampenfonds.

Maar dat gaat niet zomaar. De meeste natuurrampen (overstromingen, het overlopen openbare riolen, aardverschuivingen en grondverzakkingen) worden immers al gedekt door de brandverzekering.

Het rampenfonds komt enkel tussen als de goederen niet verzekerd zijn wegens de financiële toestand van het slachtoffer (personen die recht hebben op een leefloon).

Ofwel als de goederen niet gedekt worden door de verzekering (de niet-binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten, de bosaanplantingen). Ofwel wanneer de waarde van de goederen een bepaald verzekerd bedrag overschrijdt. Ofwel als het gaat om schade aan openbare domeingoederen.

In die gevallen kunnen de inwoners een dossier indienen bij hun gemeente en die kan dat naar de provinciegouverneur sturen om zo het rampenfonds in te schakelen.

JDW

MEER OVER Neerpelt

Nu in het nieuws