Wim Delvoye: "Cloaca-machine wél zelf uitgevonden"

Einde maart brachten we het verhaal dat kunstenaar Wim Delvoye zijn omstreden werk Cloaca, beter bekend als de machine die uitwerpselen produceert, niet zelf zou uitgevonden hebben. Een professor en een wetenschapper van de Universiteit van Gent zeiden dat Delvoye zich baseerde op een testapparaat voor de internationale voedings- en farmaceutische industrie dat de menselijke spijsvertering nabootst. Dat apparaat zou in een ondergronds labo van de UGent staan.

ssimons

Nu reageert Delvoye op de aantijgingen. Via zijn raadslieden laat hij weten de Cloaca wel degelijk zelf uitgevonden te hebben.

"Delvoye heeft in januari 2000 één enkel kort bezoek gebracht aan het bewuste labo van de Gentse Universiteit, waar toen een primitieve testopstelling stond (nl. een bacteriecultuur). Hij heeft daar zeker niet de mosterd gehaald. Hij kende die opstelling al uit zijn voorbereidend opzoekingswerk in wetenschappelijke artikelen, boeken en cursussen."

"De waarheid is dat Wim Delvoye met de toenmalige opstelling in die kelder helemaal niets kon aanvangen. Die opstelling diende om een bepaalde bacterie te testen en niet om een operationele machine te maken, waarin aan de ene zijde voedsel wordt gestopt en aan de andere zijde menselijke fecaliën uitkomen."

"Het is dus flagrant onjuist te beweren dat Wim Delvoye in het labo zou gebivakkeerd hebben en enkel die testopstelling zou hebben omgetoverd tot een kunstvoorwerp."

Delvoye vindt het ten slotte frappant dat hij de professor en de wetenschapper die de beschuldigingen uitten, nooit ontmoet heeft en dat de twee bovendien niet betrokken waren bij de testopstelling in het labo in 2000.

Foto Photonews

MEER OVER Wim Delvoye