"Onverdoofd ritueel slachten moet ook in België verboden worden"

In Nederland wordt onverdoofd ritueel slachten verboden. In België mag het uit godsdienstige redenen nog wel, maar ook in ons land wordt geijverd voor een verbod.

ibroeksteeg

NV-A-kamerlid Flor Van Noppen pleit ervoor de dierenwelzijnswet aan te passen en het artiek dat bepaalt dat 'dieren die in een slachthuis geslacht worden, niet moeten verdoofd worden, als ze geslacht worden volgens speciale methoden die vereist zijn voor religieuze riten' te schrappen.

Uit dossiers van GAIA blijkt dat slachthuizen om economische redenen nogal soepel omspringen met het begrip 'rituele slachting'. Bijna elk schaap en een vijfde van alle kalveren in ons land wordt ritueel geslacht. "Dit misbruik moet stoppen. We kunnen als maatschappij niet langer aanvaarden dat dieren op een dergelijke manier aan hun einde komen", zegt Van Noppen.

Vleesproductie

Onze vleesproductie vraagt uiteraard dat dieren worden gekweekt, vervoerd en geslacht: het is de enige manier om vlees op ons bord te krijgen. Dit proces wordt terecht aan zeer strenge regels onderworpen om het zo diervriendelijk mogelijk tehouden. Dat er uitzonderingen bestaan voor het onverdoofd slachten van dieren, om welke reden dan ook, is in strijd met alle inspanningen op dit vlak, vindt Van Noppen. "In de meeste Europese lidstaten is het trouwens al lang verboden. Dat nu Nederland dit ook doet, moet ons tot nadenken stemmen", besluit Van Noppen.

Beeld: Photonews