Rechters tegen nieuwe wet op minnelijke schikking

Rechters tegen nieuwe wet op minnelijke schikking

Rechters tegen nieuwe wet op minnelijke schikking

Print
Drie verenigingen van rechters spreken zich uit tegen de nieuwe wet op de minnelijke schikking. Door deze wet kan het parket voor bijna alle misdrijven een minnelijke schikking voorstellen in plaats van ze te vervolgen. Dat kan ook nog terwijl de zaak al loopt voor de rechtbank.

"Zal de publieke opinie deze "afkoopwet" niet opvatten als een voorbeeld van "klassenjustitie"? Zal het openbaar ministerie geen parallelle niet-openbare "rechtspraak" ontwikkelen?"

"Is het aanvaardbaar dat het parket kan tussenkomen in een lopend gerechtelijk onderzoek zonder dat de onderzoeksrechter zich hiertegen kan verzetten? Worden geen tijd en middelen verspild als het openbaar ministerie ook tijdens een lopende openbare gerechtelijke procedure onderhandelingen voert met een beklaagde?", zo vragen de organisaties zich af.

De drie organisaties (Nationaal Verbond van Magistraten van eerste aanleg (NVM), "Magistratuur & Maatschappij" (M&M) en Karel Van Cauwenberghe (foto), de voorzitter van de Vereniging van Onderzoeksrechters) menen dat de nieuwe wet veel te snel door het parlement is gejaagd en ze vinden dat de Raad van State en de Hoge Raad voor Justitie zich op voorhand over deze wet hadden moeten uitspreken.

Dat is nu niet gebeurd. Ze vinden voorts dat je beter de hele strafprocedure hervormt in plaats van er één dingetje uit te halen.

Meer over de wet op de minnelijke schikking vindt u op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

.

Nu in het nieuws