Wie betaalt een kernramp? U natuurlijk

Als er een kernramp in België gebeurt, mag de belastingbetaler opdraaien voor de kosten. Energiebedrijf Electrabel, dat de Belgische kerncentrales exploiteert hoeft dankzij een verouderde wet maar een fractie van de miljardenschade te betalen.

Wie de brandverzekering erop na leest, ziet het in kleine lettertjes staan: schade als gevolg van een kernramp wordt niet vergoed. Nucleaire rampen zouden onverzekerbaar zijn en dus draait de belastingbetaler bij een kernramp zelf op voor schade aan bezit, lijf en leden.

Dat het ook anders kan bewijst Duitsland, waar een onbeperkte aansprakelijkheid geldt: exploitanten van kernenergie moeten zich voor een bedrag tot 2,5 miljard euro verzekeren. Door de onbeperkte aansprakelijkheid moeten niet de slachtoffers, maar de exploitant voor alle kosten die niet door de verzekering gedekt zijn, opdraaien.

Lobbywet

België volgt, net als de rest van Europa, nog altijd een wet die gebaseerd is op lobbywerk van de Amerikaanse nucleaire industrie: de nucleaire aansprakelijkheid is beperkt tot een minimum en beschermt in eerste instantie de belangen van de nucleaire sector. Pas in laatste instantie komen de slachtoffers van een kernramp aan de beurt.

Ironisch genoeg hebben de Verenigde Staten die wet inmiddels al aangepast en hebben de Amerikaanse kernexploitanten een bedrag van 12,5 miljard dollar gereserveerd voor een eventuele ramp.

Concurrentievervalsing

Dat kernenergie goedkoop heet te zijn, komt ook doordat de kosten van een eventueel nucleair ongeval niet in rekening worden gebracht bij de gebruiker. In de stroomprijs van andere energiecentrales zitten de kosten voor de aansprakelijkheid wel degelijk vervat, waardoor die automatisch hoger uitkomt.

De afwenteling van de aansprakelijkheid leidt bijgevolg tot een vertekend prijsbeeld van de kosten van kernenergie. Dat is concurrentievervalsing, aangezien kernenergie niet tegen dezelfde voorwaarde als andere energiebronnen concurreert.

Beeld: Photonews

Nu in het nieuws