"Ophouden met de zweep te weven die ons al 180 jaar slaat"

Vic Van Aelst, de nieuwste aanwinst van N-VA, stelt voor om de lessen Frans in het Vlaamse onderwijs zowaar af te schaffen. Het Engels zou volgens de bekende advocaat de tweede onderwijstaal moeten worden.

kscherpenberg

"De Vlamingen moeten ophouden met de Franse lessen op school, de Vlamingen moeten ophouden met de zweep te weven die hen al 180 jaar slaat", aldus Van Aelst in een krant van De Persgroep. "Waarom zouden we in Vlaanderen niet doen wat in Wallonië al 180 jaar gebeurt? Daar onderwijzen ze toch ook Engels als tweede taal? Dat wij Frans geven, wordt door de Franstaligen als excuus gebruikt om hier Frans te spreken."

De strafpleiter voegt daaraan toe dat de Franstaligen hun strijd pas zullen staken als de kabeljauw voor de kust van Oostende eveneens Frans zal spreken. Volgens Van Aelst is het Frans ook een onbeduidende taal geworden.

Eerder lanceerde ook al Onderwijsminister Pascal Smet (sp.a) het idee om het Engels in de scholen op te waarderen, maar uit Franstalige hoek weerklonken er scherpe reacties. Van Aelst, die Els Clottemans verdedigde op het proces rond de Parachutemoord, zegt dat zijn voorstel niet provocatief is.

Beeld: PhotoNews

Vastgoed

Jobs in de regio