Cassatie geeft Danneels gelijk

Cassatie geeft Danneels gelijk

Cassatie geeft Danneels gelijk

Print
Het Hof van Cassatie heeft kardinaal Godfried Danneels gelijk gegeven in een procedureslag rond Operatie Kelk, het grote Brusselse onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Kerk met huiszoekingen in Mechelen. Cassatie vernietigde een eerder arrest van de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) van 22 december 2010.

De Brusselse KI moest nagaan of de huiszoekingen van onderzoeksrechter De Troy in Mechelen wel regelmatig waren verlopen, meent Cassatie. Bij die huiszoekingen werd 140 meter archieven in beslag genomen. De KI moest dus onderzoeken of er voldoende aanwijzingen waren dat in de onderzochte panden stukken te vinden waren die van belang waren voor het gerechtelijk onderzoek.

Crypte

Die documenten kon onderzoeksrechter De Troy zeker vinden in het Rijksarchief, want daar zaten de 33 klachten van rechter Godelieve Halsberghe die eerder binnen de Kerk de Commissie-Halsberghe voorzat. Die documenten kon de onderzoeksrechter misschien ook vinden in de crypte van de Sint-Romboutskathedraal, want daar was volgens Halsberghe een geheime bergplaats in de crypte. Speurders vonden er ondanks boringen in graven helemaal niets.

Maar de KI had ook moeten nagaan of er ernstige redenen aanwijzingen waren voor de huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis, in de woning en in de kantoren van Gofdfried Danneels. En dat deed de KI niét.

Cassatie zegt niet dat de huiszoekingen op die drie plaatsen onwettig zijn, het Hof vindt alleen dat de KI dit had moeten nagaan en het niet deed. De zaak gaat nu naar een nieuwe KI om over deze dingen te oordelen.

JDW

Nu in het nieuws