28.000 ondernemers vragen vrijstelling sociale bijdragen

Print
Bijna 28.000 ondernemers hebben een vrijstelling van sociale bijdragen aangevraagd omdat ze zwaar getroffen zijn door de crisis. Dat is bijna de helft meer dan voor de crisis.

Het hoge aantal heeft ook tot gevolg dat de Commissie die zich buigt over de vrijstellingen niet kan volgen en de behandelingstermijn van 6 maanden is opgelopen tot ruim één jaar.

Dat is een ramp voor de zelfstandigen die hun dossier geheel of gedeeltelijk geweigerd zien na die behandelingsperiode want zij moeten een boete wegens laattijdigheid, zegt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen.

Wie de bijdragen een jaar te laat betaalt, krijgt een boete van 19 procent (4 maal trimestriële boete van 3 procent + 7 procent per jaar) van het verschuldigde bedrag. Daardoor riskeren ze dus nog dieper in de put te geraken.

Tot en met 2008 vroegen zo’n 20.000 zelfstandigen jaarlijks een vrijstelling van betaling van hun sociale bijdragen aan bij de Commissie voor Vrijstelling van Sociale Bijdragen. De laatste twee jaren, 2009 en 2010, kende het aantal aanvragen een piek, met respectievelijk 27.528 en 27.915 verzoeken.

JVG

Nu in het nieuws