5,8 miljoen Belgen dragen een unieke naam

5,8 miljoen Belgen dragen een unieke naam

5,8 miljoen Belgen dragen een unieke naam

Print
Liefst 5,8 miljoen Belgen hebben een "unieke" naam. Dat betekent dat ruim de helft van de bevolking (55 op 100) drager is van een welbepaalde combinatie voornaam/familienaam die met niemand anders gedeeld wordt.

Eén achtste (1,4 miljoen personen of 13,3% van de inwoners van België) deelt zijn naam met één ander iemand, 7 op 100 delen hem met 2 anderen en 4 op 100 moeten hem met 3 anderen delen.

Bij vrouwen is de kans op een unieke naam iets groter dan bij mannen: 58% tegen 52%. Er circuleren nu eenmaal meer vrouwelijke voornamen dan mannelijke. De voornaam die het meest voorkomt is wel “Maria”. Op 1 januari 2008 telde onze bevolking 177.498 Maria’s, terwijl de meest voorkomende mannelijke voornaam - Jean - “slechts” 94.327 maal voorkwam.

Marie Peeters en Jan Peeters koplopers

De naam die het allervaakst voorkomt in ons land is “Maria Peeters”. Op 1 januari 2006 waren er maar liefst 1.299 personen die zo heetten. “Maria Janssens” komt ook vaak voor: 907 maal. Daarna komen achtereenvolgens “Maria Mertens” (649), “Maria Claes” (648) en “Maria Jacobs” (634). “Marie Peeters” is de meest voorkomende vrouwelijke naam die niét begint met “Maria”.

De eerste mannennaam is “Jan Peeters”. Hij staat op plaats 16. De naam komt 358 maal voor in gans het land. “Jozef Peeters” is de volgende man (20ste meest voorkomende naam, 326 maal) en “Marc Peeters” is de derde man (op 28, komt 269 maal voor). Hij wordt op zijn beurt gevolgd door “Marc Janssens” (260 maal) en “Jean Dubois” (238 maal).

25 Eddy Merckxen en 15 Tom Boonens

Er blijken in België ook mensen met de naam “Eddy Merckx” te wonen. “Philippe Gilbert” komt 23 maal voor, “Tom Boonen” 15 maal. “Bart Peeters” zelfs 188 maal.

Dit alles blijkt uit cijfers van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie (die betrekking hebben op de toestand op 1 januari 2006). Het gaat om benaderende cijfers omdat er in sommige gevallen problemen zijn met de registratie van namen van vreemde oorsprong.

MEEST RECENT