"Verjaringstermijn seksueel misbruik pas als slachtoffer 25 jaar is"

Verjaringstermijn seksueel misbruik pas als slachtoffer 25 jaar is

"Verjaringstermijn seksueel misbruik pas als slachtoffer 25 jaar is"

Print
Een minderjarig slachtoffer van seksueel misbruik moet volgens de Hoge Raad voor de Justitie een klacht kunnen indienen tot hij 35 jaar is. Nu is die leeftijd 28 jaar.

De Hoge Raad heeft een advies opgesteld over de voorstellen om de verjaringstermijn voor seksueel misbruik van minderjarigen te verlengen. Nu is die termijn tien jaar en hij start niet op het moment van de feiten, maar pas als het slachtoffer 18 jaar wordt. Het slachtoffer kan dus een klacht indienen tot het zelf 28 jaar is. De eventuele dader kan dan nog voor het gerecht gebracht worden tot het slachtoffer 38 jaar is.

De HRJ wil die termijn van tien jaar niét veranderen omdat anders de hiêrarchie van de straffen in het gedrang komt. In voorstellen als deze van Open Vld duurt het langer eer seksueel misbruik verjaard is, dan wanneer een moord verjaart en dat vindt HRJ niet goed.

De Hoge Raad wil wel twee wijzigingen aanbrengen:

* De verjaringstermijn moet starten als het slachtoffer 25 jaar wordt en niet als het 18 jaar wordt. Zo heeft het toch nog wat meer tijd en deze leeftijd houdt rekening met de sociologische evolutie dat steeds meer jongvolwassenen langer bij hun ouders blijven wonen, terwijl het meeste seksueel misbruik in het gezin gebeurt.

* Ook voor lichamelijk en moreel misbruik van minderjarigen mag de verjaringstermijn pas starten als het slachtoffer 25 jaar is. Nu moet een zevenjarig kind dat herhaaldelijk door zijn vader wordt geslagen een klacht indienen voor het twaalf jaar is. En dat kan het niet eens zelf doen. Die leeftijd moet dus ook worden opgetrokken tot 25 jaar.

Eerder wilde Open Vld de verjaringstermijn voor seksueel misbruik van minderjarigen optrekken tot 30 jaar, het VB tot 50 jaar, de CD&V tot 15 jaar en de sp.a wilde de verjaring in dit soort zaken volledig afschaffen. De PS wilde de termijn op 10 jaar behouden. In het kerkelijk recht is de verjaringstermijn 20 jaar en de Kamercommissie Seksueel Misbruik wil hem nu op 15 jaar brengen. Voor rechters wordt het er allemaal niet eenvoudiger op: België telt nu immers al 1.007 (!) verschillende verjaringstermijnen.

Meer over deze discussie, zie de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Beeld: Photonews

.

Nu in het nieuws