Wat met firmawagen bij ontslag?

Print
Er heerst een mythe dat een ontslagen werknemer bij ontslag sowieso altijd het recht zou hebben om de firmawagen nog enkele maanden te blijven gebruiken.

Eerst en vooral moet hierbij een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de hypothese van een ontslag mits een te presteren opzeggingstermijn en het onmiddellijke ontslag mits betaling van een verbrekingsvergoeding.

Indien de werkgever de werknemer een te presteren opzeggingstermijn betekent, dan is het basisprincipe dat de arbeidsovereenkomst gedurende deze opzeggingstermijn gewoon blijft doorlopen. Aldus moet de werkgever ook exact hetzelfde loon blijven doorbetalen. Gezien het privaatgebruik van de firmawagen loon is, is de werknemer gerechtigd om z'n firmawagen privé te blijven gebruiken tijdens de volledige duur van de opzeggingstermijn.

De situatie is verschillend wanneer de werkgever onmiddellijk een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst, mits het betalen van een verbrekingsvergoeding. Bij een dergelijk ontslag vervalt de verplichting van de werkgever tot het betalen van loon onmiddellijk. Derhalve heeft de werkgever dan ook het recht om onverbiddelijk de firmawagen onmiddellijk terug te eisen.

Sommige ontslagen werknemers houden echter koppig vast aan hun firmawagen en blijven er na het onmiddellijke ontslag tegen de wil van de werkgever vrolijk meer rondtoeren. Men dient te beseffen dat men zich dan op juridisch zeer glad ijs begeeft. Het onrechtmatig verder blijven rijden met de firmawagen is dan de reinste diefstal.

Het kan een echte nachtmerrie worden als men dan nog eens een ongeval gaat veroorzaken in die periode en moet opdraaien voor alle schade. Het is dan ook absolute waanzin om bij onmiddellijk ontslag te weigeren de firmawagen af te geven, hoe pijnlijk dit ook moge zijn.

Voorgaande juridische principes beletten natuurlijk niet dat ex-werkgever en ex-werknemer perfect met elkaar kunnen overeenkomen om de firmawagen nog enige tijd te laten aan de werknemer. Het is sterk aan te raden hierover een duidelijke schriftelijke overeenkomst op te stellen, zodat pijnlijke discussies vermeden worden. In een dergelijke overeenkomst moet b.v. bepaald zijn wie moet instaan voor kosten onderhoud, benzine of de wagen al dan niet voor verre reizen mag gebruikt worden, wie aansprakelijk is voor schade…

Filip Tilleman

Advocaat

Tilleman van Hoogenbemt, Antwerpen

MEEST RECENT