Arm Swaziland verhoogt budget voor miljardair-koning

Arm Swaziland verhoogt budget voor miljardair-koning

Arm Swaziland verhoogt budget voor miljardair-koning

Print
Swaziland kampt met een begrotingscrisis. Hulpgelden zijn moeilijk te krijgen omdat het land officieel een middeninkomensland is, ook al leeft nog steeds 30 procent van de bevolking van minder dan 2 dollar per dag. Dat belet de regering niet om koning Mswati III (foto) dit jaar nog eens extra te spekken.

"De economische groei van Swaziland is niet ten goede gekomen aan de armen", staat te lezen in het economisch rapport van de regering. Meer dan 160.000 mensen zijn afhankelijk van voedselhulp. Een kwart van de bevolking tussen 15 en 49 jaar zijn besmet met hiv.

Zuidelijk Afrikaanse Douane-unie

De regeringsbegroting komt dit jaar niet uit boven de 1,2 miljard dollar (850 miljoen euro). Meer dan de helft van het geld bestond voorheen uit opbrengsten van de Zuidelijk Afrikaanse Douane-unie (SACU), maar dat is bijna gehalveerd door de economische crisis. Het nekt het land nu extra dat het door de Wereldbank officieel als middeninkomensland is geclassificeerd.

"De classificatie maakt het onmogelijk voor ons om met sommige internationale organisaties samen te werken", zegt Pat Muir van het ministerie van Onderwijs. Donoren vinden Swaziland niet arm genoeg om de hulp voor de opbouw van bepaalde diensten te "verdienen".

Ook maatschappelijke organisaties herkennen dat. Donoren richten al sinds de jaren negentig hun aandacht meer op de minst ontwikkelde landen, zegt Emmanuel Ndlangamandla, de directeur van de koepel van niet-gouvernementele organisaties (Cango).

Forbes Magazine

De classificatie is echter vooral een gevolg van de scheve inkomensverdeling in het land. 60 procent van de welvaart is voor 10 procent van de bevolking. Met op nummer 1 onbetwist koning Mswati, die volgens Forbes Magazine in 2009 100 miljoen dollar (70 miljoen euro) bezat, exclusief 10 miljard dollar (7 miljard euro) die zijn vader voor hem in een trust heeft gestoken. De regering van Swaziland ontkent de beweringen niet.

Toch heeft de regering het budget van de koning verhoogd van 24 miljoen dollar (17 miljoen euro) in 2010 tot 30 miljoen dollar (21 miljoen euro) in het lopende jaar. En dat in een tijd dat salarissen, op advies van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), met 5 procent worden verlaagd en voor drie jaar worden bevroren. Voor het koninklijke budget gelden die maatregelen uiteraard niet.

Een groot probleem in het land is corruptie, zegt Majozi Sithole, minister van Financiën, die aangaf dat deze ziekte de regering 11 miljoen dollar (7,7 miljoen euro) per maand kost. "We zien veel overbesteding bij de regering. Er worden grote, dure auto's gekocht, alleen maar om op asfalt te rijden."

De opzichtige consumptie is alleen maar toegenomen door de grote bedragen die door de SACU binnenkwamen. "Een groot feest is afgelopen", zei Joannes Mongardini, het hoofd van het IMF in Afrika.

Ondanks de economische crisis gaat de verjaardag van de koning, op 19 april, dit jaar gewoon door.

Bron: IPS

Beeld: Photonews

Nu in het nieuws