Veel meer fijn stof in onze lucht

Veel meer fijn stof in onze lucht

Veel meer fijn stof in onze lucht

Print
De hoeveelheid fijn stof in de lucht is dit jaar bijzonder groot. De Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) meldt dat in de eerste drie maanden van 2011 in de helft van alle meetplaatsen al meer overschrijdingen van de norm waren dan in heel 2010.

Europa staat slechts een dagnorm van 50 microgram per kubieke meter fijn stof toe. In een heel jaar mag die norm 35 keer overschreden worden.

In het Luikse Herstal en in het Brusselse Haren zitten ze met een probleem, want daar zitten ze begin april al boven dat cijfer. In Vlaanderen zijn er al heel wat overschrijdingen geweest in de Gentse kanaalzone en de Antwerpse haven. In het oosten doet het probleem zich minder frequent voor.

België kan nu een boete verwachten van Europa. IRCEL wijt de verslechterde luchtkwaliteit aan het drogere weer en het einde van de economische crisis. Er zouden opnieuw meer vrachtwagens op de baan zijn. Daarnaast is er de uitstoot van de industrie en landbouw.

Fijn stof kan hart- en longziekten veroorzaken. Vlaams Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) zegt dat Vlaanderen al heel wat inspanningen levert om de uitstoot van fijn stof door wagens terug te dringen.

Beeld: PhotoNews

Nu in het nieuws