Archeologische vondsten uit vroeg-Romeinse periode

Archeologische vondsten uit vroeg-Romeinse periode

Archeologische vondsten uit vroeg-Romeinse periode

Print
Boom - Nog tot 1 mei kan u de tentoonstelling Archeologische vondsten in de Rupelstreek bezoeken. Daar kan u kennis maken met de opgravingen op Krekelenberg in Boom. Er zijn resten van de ijzertijd en de vroeg-Romeinse periode gevonden. Ook vondsten van het Molenveld in Rumst zijn te bekijken.

Op de KMO-zone Krekelenberg II en Wolfshoek in Boom konden archeologen van de provinciale ontwikkelingsmaatschappij en de provinciale dienst erfgoed in 2007 resten van vier verschillende archeologische perioden optekenen. “Het is meteen ook de eerste archeologische opgraving in Boom. De oudste sporen dateren uit de vroege ijzertijd (2.800 jaar geleden), de oudste getuigenissen van menselijke aanwezigheid in Boom. Een erf uit de vroeg-Romeinse periode kon volledig in kaart gebracht worden”, vertelt cultuurfunctionaris Alex Ramael.

Koolstofdatering

Tijdens de opgravingen vonden archeologen er resten van 44 gebouwen. De meeste met vier tot zespalige gebouwtjes voor voedselopslag, zogeheten spijkers. Enkele gebouwen konden dankzij de wetenschappelijke koolstof 14-datering gesitueerd worden in de ijzertijd. De oudste vondst op deze locatie waren twee grotere schuren en een waterkuil.

“Het gaat om restanten uit de vroege ijzerttijd of 800 tot 450 voor christus”, gaat Ramael voort. Een handgevormd aardewerk met typische afwerking op de buik van de potten werd er teruggevonden. Uit onderzoek is gebleken dat er enkele eeuwen later zich in die buurt opnieuw mensen hebben gevestigd.

In enkele kuilen is een schaal en een open pot in geknikt fijnwandig aardewerk teruggevonden. Het zijn lokale varianten van het Noord-Franse Marne -aardewerk. Hier gaat het om de midden-ijzertijd een periode rond 450 voor Christus. Met de bouw van een erf, zo blijkt uit de opgravingen van een erf rond 50 voor christus brak een nieuw hoofdstuk aan voor Krekelenberg, de zogenaamde vroeg Romeinse periode van 50 voor tot 100 na christus.

Molenveld

Al in 1838 wordt in Rumst melding gemaakt van een uniek vondst op Molenveld. Bij graafwerken werden daar bronzen Romeinse schalen en ketels, een beeldje en een bronzen hand van de god Sabazius terugevonden.

Van 1987 tot 1896 is op Molenveld over bijna 1.000m2 archeologisch onderzoek gebeurd via zogenaamde proefsleuven. Er werden sporen uit de ijzertijd, de prehistorie, maar vooral - opnieuw - Romeinse vondsten gedaan: muntgietvormpjes, militair paardentuig, aardewerk, potten en pannen.

Jan Boey

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio