1 / 2

Belgische mama's spenderen dagelijks maar één uur aan hun kroost

In deze drukke tijden hebben we zelfs amper tijd meer voor onze kinderen. Dat blijkt uit een vergelijkende studie uitgevoerd door de Europese Organisatie voor Samenwerking en Ontwikkeling, die tussen 1998 en 2009 peilde naar de tijd die mensen aan onbetaalde huishoudelijke activiteiten besteden.

ibroeksteeg

Werkende Belgische mama's spenderen minder dan een uur tijd per dag (58 minuten) aan hun kinderen. Daarmee doen ze het slechter dan het wereldwijde gemiddelde van één uur en twintig minuten. Belgische moeders die niet werken hebben iets meer tijd voor hun kinderen: zij spenderen 99 minuten per dag aan hun nakomelingen.

Voor Belgische vaders geldt dat ze ongeveer een half uurtje per dag aan hun kroost besteden. Werkende vaders trekken dagelijks 28 minuten voor hun kroost uit, papa's die thuisblijven hebben 31 minuten 'quality time' per dag met hun kinderen.

Daarmee lijken de Belgische huishoudens het bedroevend slechter te doen dan de rest van de wereld. Enkel Korea en Zuid-Afrika scoren nog slechter.

Wereldwijd liggen de gemiddelden voor werkende moeders en vaders op respectievelijk 74 en 40 minuten, beduidend hoger dan het Belgische gemiddelde. Voor niet-werkende moeders en vaders zijn de wereldwijde gemiddelden 51 en 144 minuten.

Opvallend is dat hoger opgeleiden meer tijd in de opvoeding steken, ten koste van de eigen slaap en hobby's.

De landen waarin kinderen het meeste aandacht van hun ouders krijgen zijn Australië, Ierland en Canada.

NIET TE MISSEN